Caelum, el blockchain que "serveix per a tot"

L’empresa, fundada per l’emprenedor i expert en identitat digital Àlex Puig ofereix una solució d'identificació per credencials que emfatitza la privacitat i la protecció de dades

Caelum Labs proposa una eina descentralitzada de gestió de les dades, més "segura i eficient" que els sistemes tradicionals | Cedida Caelum Labs proposa una eina descentralitzada de gestió de les dades, més "segura i eficient" que els sistemes tradicionals | Cedida

"A Karate Kid deien que la millor forma de no rebre un cop és no ser-hi; nosaltres diem que la millor forma d'evitar que et robin les dades és que ningú més les tingui". El fundador de Caelum LabsAlex Puig, es mostra taxatiu amb la que és una de les seves especialitats, la protecció de la identitat digital, en un entorn econòmic i empresarial cada cop més automatitzat en què la privacitat pren importància dia a dia.

Caelum neix amb l'objectiu de millorar els processos pels quals les empreses es relacionen en el món digital. El treball en xarxa, especialment quan es parla del futur 5G, que permetrà la interoperabilitat entre molts actors a la vegada, requereix un paradigma diferent de seguretat. "Quan un procés està centralitzat només hi ha una capa de seguretat – argumenta Puig – però quan hi ha diversos players, aquesta capa de seguretat ha de ser compartida". La tecnologia blockchain, que es troba al nucli de les solucions que ofereix l'empresa, és a la vegada la base d'aquesta multiplicitat d'actors i la garantia de la seguretat en les operacions.

"En un entorn amb moltes empreses, el model tradicional m'obliga a donar les meves dades a cadascuna d'elles – i moltes dades repartides significa més risc", afirma Puig. "Si les dades les tinc només jo al mòbil, la capa de seguretat és molt més ampla". Caelum concreta això mitjançant un sistema d'acreditacions: la solució de l'empresa no força a les institucions, entitats o persones a cedir les seves dades per accedir a un producte o servei, sinó que, a partir d'aquestes dades – que es troben, de nou, només en possessió de l'usuari – genera una signatura acreditativa que hi confirma l'accés.

"Moltes dades repartides significa més risc, però si les dades les tinc només jo al mòbil, la seguretat és molt més ampla"

Un dels exemples més recents del treball de Caelum és la seva col·laboració amb el projecte Smart Networks – una iniciativa col·laborativa entre diverses empreses i entitats basada en la connectivitat 5G que havia d'haver-se presentat al darrer MWC però que es va moure a causa de la pandèmia. El model que planteja Puig es concretava, dins Smart Networks, en una aplicació d'accés a una xarxa d'impressores 3D. Mitjançant aquest sistema d'acreditacions, els usuaris de les impressores no havien de donar les seves dades per a fer-ne ús; en comptes d'això, mitjançant "una eina de comunicació d'igual a igual basada en la credencial d'identitat", l'aplicació que proposa Caelum genera una acreditació que confirma a la impressora o el centre d'impressió en qüestió que la persona que en vol fer ús està autoritzat per a fer-ho. Això no fa el procés només més segur – només l'usuari té les seves dades, l'eina les consulta i les confirma – sinó també més eficient, en tant que elimina tràmits burocràtics sense sacrificar la fiscalització i la transparència. "Un dels avantatges de la identitat descentralitzada és que ja no hi ha més paperassa" - conclou. 

Tot és blockchain

Aquest tipus de tecnologia és, de fet, aplicable a molts més camps tant de les relacions entre empreses i institucions com del dia a dia dels usuaris. L'exemple que posa Puig no pot ser, de fet, més mundà. "Quan intento entrar a una discoteca, he d'ensenyar al porter la meva direcció, el meu nom, el dia de naixement, el nom dels pares... Quan només necessita saber que hi puc entrar". Més enllà de l'oci nocturn de cadascú, el model concret de Caelum – molt més encarat al B2B que al d'usuari – pot funcionar, afirmen des de l'empresa, en branques industrials i de gestió d'allò més variades.

Els col·laboradors de Caelum, de fet, són diversos pel que fa a les activitats que duen a terme. L'empresa fundada per Puig desenvolupa serveis per l'administració pública – aplicacions que moderen la col·laboració entre institucions, la certificació automatitzada de documents o la digitalització; però també per empreses i institucions de gestió de la mobilitat – amb, per exemple, la regulació de l'accés del cotxe als entorns urbans, o el desenvolupament d'aplicacions descentralitzades de gestió de vehicles compartits – o la logística, amb solucions centrades en la verificació de dades de comprador i producte tant en origen com en destinació, l'automatització de la cadena de proveïment o la creació de canals segurs per a la informació.

 "Els projectes tecnològics estan vius, quan idees una versió 1 del teu sistema sempre ho fas pensant en què l'actualitzaràs a una versió 2"

Un dels entorns, però, on la tecnologia blockchain i, en concret, la seguretat de les dades i els processos de verificació pren més rellevància és el de la banca – un amb el que Puig és crític, per la seva sovint deficient seguretat i per la poc efectiva relació amb el client en espais digitals. "Calculem – afirma el CTO de Caelum – que el 50% de la tecnologia que els bancs fan servir actualment és de fa, de mitjana, uns 30 anys". L'empresari reconeix que ara per ara els costos d'actualització de grans entitats financeres, "no només en diners, també en temps, en seguretat, en recursos", seria molt gran. Tot i això, afirmen, aquesta actualització de processos els permetria, a llarg termini, efectuar transaccions més eficients i segures i menys costoses per les entitats.

La gran diferència entre els processos tradicionals i les solucions que ofereix Caelum és, segons l'empresari, el dinamisme. Els sistemes de la banca tradicional exemplifiquen, de fet, aquesta distància. Mentre que les aplicacions legacy – tradicionals – d'un banc són "avorrides i poc innovadores", els projectes tecnològics com el de Puig sempre pensen en el que poden millorar. "Els projectes tecnològics estan vius – afirma – i quan idees una versió 1 del teu sistema sempre ho fas pensant en què l'actualitzaràs a una versió 2". La filosofia que representa Caelum, defensen, garanteix l'actualització dels processos més enllà fins i tot de les seves propostes actuals.

Massa late adopters

"El principal problema de les tecnologies com el blockchain no és tant la tecnologia en sí, això és fàcil. És la comunicació". Puig reconeix, així, que l'usuari general encara no està prou familiaritzat amb aquestes solucions tecnològiques, i, de fet, hi desconfia molt. El públic general, afirma el CTO, relaciona encara algunes de les possibilitats de la tecnologia blockchain – com, per exemple, les criptomonedes – amb activitats il·legals, tot i que són sovint molt més segures, transparents i fiscalitzables que les alternatives tradicionals. Les activitats i transaccions que es porten a terme mitjançant tecnologia blockchain queden, de fet, reflectides en una sort de base de dades compartida a què té accés tothom que hi participa.  "Si vols comprar drogues amb bitcoin – bromeja Puig – et puc garantir que et pillaran".

Les relacions públiques de les empreses, entitats i col·lectius que es dediquen a treballar amb tecnologia descentralitzada són molt rellevants, en aquest sentit, per fer arribar al públic les possibilitats que ofereix el blockchain. També ho és, però, la formació, un procés que Puig considera encara més rellevant i que és, afirma, més responsabilitat de l'usuari que d'empreses o administracions. "El model formatiu els planteja com quelcom extern: algú m'ensenya alguna cosa, quan hauria de ser: jo aprenc". Adaptar-se a tecnologies com el blockchain, a mesura que els processos de digitalització vagin avançant i la seva implantació sigui més generalitzada, serà, per Puig, una sort de necessitat social. "La nova escletxa per accedir a molts serveis no serà econòmica – conclou – serà formativa".

Més informació
Què és blockchain i per què és tan segura aquesta tecnologia?
La governança 'blockchain' de Catalunya
La ciberseguretat factura 820 milions d'euros a Catalunya
Avui et destaquem
El més llegit