El consell de Naturgy valida l'estructura directiva, sense un conseller delegat

La companyia ha rebut un ampli suport al conjunt de les seves propostes, donant el vistiplau a l'abonament d'un dividend complementari de 0,40 euros per acció

La Junta ha tingut un quòrum d'assistència del 90% | Cedida La Junta ha tingut un quòrum d'assistència del 90% | Cedida

La Junta General d'Accionistes de Naturgy ha aprovat amb un suport ampli els comptes anuals del grup el 2023 i la gestió duta a terme pel Consell d'Administració en un context marcat per un escenari energètic especialment volàtil. El president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacat durant la trobada amb els accionistes l'important paper del grup com a contribuent clau en el desenvolupament econòmic i social als països on opera, amb compromís ferm en la necessària transició energètica, garantint en tot moment el subministrament, generant valor als negocis i responent a totes les necessitats dels seus grups d'interès.

La Junta ha tingut un quòrum d'assistència molt elevat, el 90%. Les propostes elevades a aprovació en aquesta Junta han rebut un ampli suport en conjunt. La gestió del Consell d'Administració, els comptes anuals i la proposta de dividend ha rebut el vot afirmatiu del 99,9% del capital present a la Junta. Pel que fa a la proposta consultiva sobre l'Informe anual de remuneracions, ha rebut el vot a favor del 76% del capital present i del 2% de vot en contra.

La rendibilitat per dividend de l'acció al tancament del març se situa al 7%

En el desglossament d'aquestes decisions, la Junta va aprovar els comptes de l'exercici i el pagament d'un dividend complementari de 0,4 euros per acció que s'abonarà el 9 d'abril que ve i que, juntament amb els dos dividends a compte ja pagats, suma un total d'1,4 euros per acció amb càrrec a l'exercici 2023, complint així el compromís. La rendibilitat per dividend de l'acció al tancament del març se situa al 7%.

Un "bon exercici" malgrat la volatilitat de l'entorn energètic 

La Junta va aprovar altres punts de l'ordre del dia, com la gestió del Consell d'Administració o la reelecció de KPMG com a auditor, tant per als comptes de la Societat com per als del grup consolidat per als exercicis 2024 i 2025. També s'ha renovat l'autorització al Consell d'Administració per a l'adquisició d'accions pròpies. Durant la seva intervenció davant els accionistes, Reynés va destacar el bon exercici de Naturgy el 2023 malgrat la volatilitat de l'entorn energètic, marcat per la caiguda dels preus del gas i l'electricitat.

Més info: Naturgy incrementa un 20% els guanys fins als 1.986 milions d'euros

L'activitat de la companyia a l'exercici 2023 va estar marcada per un notable increment de la inversió, amb el focus posat en la transició energètica. Naturgy va invertir el 2023 prop de 3.000 milions d'euros, fet que implica un increment del 50% respecte a l'exercici anterior. Aquest esforç inversor va permetre al grup elevar fins als 6,5 GW la potència renovable instal·lada en operació i potenciar desenes de projectes de desenvolupament de gasos renovables- en concret, biometà- com un nou i puixant vector estratègic per a la descarbonització.

Més informació
Naturgy impulsa una Unitat d'Innovació tecnològica per potenciar les energies renovables
Naturgy, reconeguda per la seva acció contra el canvi climàtic i la gestió de l'aigua
Naturgy inverteix 450 milions d'euros per digitalitzar les xarxes elèctriques
Avui et destaquem
El més llegit