Education First: aprendre idiomes amb una multinacional

La cadena, amb seu central a Espanya a Barcelona, explica com s'ha diferenciat en els cursos a l'estranger

L'anglès continua sent lingua franca en els mercats internacionals i una assignatura pendent per als professionals espanyols. A Barcelona hi té la seu central al mercat espanyol una de les grans multinacionals dels cursos d'idioma a l'estranger, Education Fist: "La nostra demanda no decreix", admet Malvina Belgrado, directora general de la companyia a Espanya. "Al contrari, en èpoques de crisi, creix. El segment dels majors de 25 anys és el que més ha crescut en els darrers quatre anys", detalla. Al 2012, la filial espanyola va registrar uns beneficis de nou milions d'euros.

1. Marca pròpia
"La clau d'Education First és que som un cercle tancat", subratlla la directiva. Fundada fa cinquanta anys i instal·lada al mercat espanyol en fa justament quaranta, la seva presència internacional li confereix els avantatges de no haver de subcontractar. "No terciaritzem cap dels serveis", al·lega. "Hi ha personal d'Education Fist des que es compra el curs aquí fins que es torna de nou a Espanya".

La marca engloba escoles pròpies, plantilla internacional, metodologia harmonitzada, organigrames similars i assistència en viatges. Destaca, però, l'edició pròpia del material d'estudis: "Rebem estudiants de tot el món i no es poden trobar el mateix llibre que utilitzen a la seva escola local", justifica Belgrano.

2. Control de preus
En no subcontractar, Malvina Belgrano parla d'un major control de costos i preus. D'una banda, no depenen de la política de preus del proveïdor ni de compromisos per contractar un determinat volum d'estudiants. De l'altra, els aporta més flexibilitat i més reacció als canvis.

És com el just-in-time. "Sempre diem que si hi ha lloc en l'avió, que això no depèn de nosaltres, hi haurà lloc a les escoles", comenta.

3. Presència territorial
Ser una empresa gran té a favor el contacte presencial abans de la partida a l'estranger. "Els pares necessiten un lloc físic i veure-li la cara a qui encomanaran als seus fills de 7 o 8 anys", descriu la directora general. Té oficines pròpies a sis ciutats, a més d'altres delegacions a la Península i la seu central del mercat espanyol a Barcelona des de fa una dècada: "Tenim molta mobilitat de plantilla, exportem i importem gent d'altres països, i hem trobat més fàcil Barcelona a l'hora de tenir estrangers vivint-hi".

La presència local li permet tant rebre estudiants potencials per marxar a fora, a diferència de molts competidors, i alhora oferir classes d'espanyol a visitants estrangers que viatgen a casa nostra per a aprendre'l.

4. Canvis en el mercat
Malgrat la fortalesa del seu target comercial en plena crisi i necessitat de formació, un important negoci per Education First ha caigut en picat: les subvencions públiques per estudiar anglès a l'estranger. "Sempre n'hi hagut moltes des del govern central i les diferents comunitats autònomes. La crisi ha anat retallant l'ajuda pública per aprendre idiomes fins gairebé desaparèixer", explica. Això fa que el perfil de qui ara es pot permetre un curs fora s'hagi acotat a un estatus socioeconòmic més concret.

5. Serveis customitzats
No només menors, universitaris o professionals conformen el seu client potencial. Hi ha les empreses i partits polítics, tant amb cursos impartits per nadius a les seus de les organitzacions com viatges a l'estranger per focalitzar-se en aspectes específics. Són programes creats per a cada companyia, a mida, però també afectats per les reduccions de costos a les empreses.

Aquest negoci sí que està trobant una alternativa més barata: fer els cursos per als empleats on-line per reforçar els idiomes davant del repte actual de l'empresa catalana i espanyola. Internacionalitzar-se.
Avui et destaquem
El més llegit