Les empreses poden optar a subvencions per a la promoció del català

Les companyies han d'assegurar la presència del català tenint en compte la legislació lingüística, aspectes de satisfacció al client i de qualitat associats a la llengua

The importance of Catalan in companies | iStock The importance of Catalan in companies | iStock

A partir de 2024 les empreses establertes a Catalunya podran rebre subvencions per a l’impuls de la llengua catalana. Així ho estableix la resolució CLT/3321, de 28 de setembre, publicada al DOGC del 5 d’octubre de 2023, on també es poden trobar les bases generals que regeixen la concessió d’aquestes subvencions.

D’acord amb aquestes bases, en les actuacions previstes s’hi inclou l’elaboració d’un Pla Lingüístic d’Empresa i la posada en marxa d’accions previstes en el Pla. També incentiva qualsevol acció de foment de la llengua catalana que la incorpori en els productes i serveis de l’empresa, o en activitats laborals i en documentació mercantil, laboral, de comunicació i màrqueting, a més a més d’accions adreçades a personal amb coneixements bàsics de català i que en facin augmentar l’ús interpersonal.

Amb la confecció del Pla Lingüístic es pretén que les empreses analitzin quin ús fan de les llengües −i en particular de la catalana− i assegurin la presència del català tenint en compte la legislació lingüística, aspectes de satisfacció al client i de qualitat associats a la llengua i també de responsabilitat social corporativa com a eina de cohesió social i d’identificació amb l’entorn.

Més info: Softcatalà celebra 25 anys servint (altruistament) el català

De les bases es desprèn que les empreses han de tenir present l’impacte lingüístic que tenen tant en tots aquells actes comunicatius externs vinculats al producte o servei que ofereixen als clients (retolació, atenció oral telefònica i en establiment, web i aplicacions mòbils, xarxes socials) com en comunicacions i informacions d’abast intern –centres de treball– com ara retolació i senyalització, programari, formació laboral, comunicació amb els empleats, etc.

Les empreses poden optar a aquestes subvencions sempre que tinguin domicili en un estat membre de la Unió Europea o un estat associat a l’Espai Econòmic Europeu i també tinguin l’acreditació de distribució i comercialització de productes o serveis a Catalunya.

Les empreses han de tenir present l’impacte lingüístic que tenen tant en tots aquells actes comunicatius externs vinculats com en comunicacions i informacions d’abast intern

Pel que fa als criteris de valoració, les bases estableixen que es tindran en compte tres paràmetres diferents: l’abast de les accions de foment, la qualitat del projecte i la capacitat d’impacte. Quant a l’abast, s’afavoriran els projectes que aconsegueixin una millora integral a partir d’una anàlisi acurada de la situació de la llengua catalana a l’empresa. La qualitat del projecte, per la seva banda, té en compte el disseny, la viabilitat del pla de treball, l’adequació del pressupost i el sistema d’avaluació dels resultats. Per últim, l’impacte del projecte valorarà la magnitud i rellevància del públic potencial del projecte, ja sigui intern –empleats– o extern –consumidors; la perspectiva de continuïtat de les mesures previstes, i la capacitat de transformar amb efectes duradors els hàbits, els coneixements o les actituds envers el català.

Més informació
La Fundació .cat impulsa el monitoratge del català digital
Avui et destaquem
El més llegit