L'encaix professional a la llarga: seleccionar per motivadors

Saber quin tipus de motivador hi ha darrere de cada treballador és un repte per aconseguir la connexió laboral

Les motivacions formen part del talent dels treballadors | iStock Les motivacions formen part del talent dels treballadors | iStock

Tots estem disposats a destinar més temps, recursos i esforç en allò que ens motiva. Per això, quan arriba el moment de seleccionar un professional per a una vacant dins la nostra empresa és cabdal preguntar-nos, davant de cada candidatura: què mou a aquesta persona? Què la motiva? Obtindrà el que desitja en aquesta posició que li oferim? Si l'encaix motivacional entre persona, posició i empresa és potent, les garanties d'èxit professional es disparen. Així de simple. Els talents de la persona passen a estar orientats de manera natural a la seva missió i això incrementa la qualitat i els resultats del seu treball, per no parlar de la seva satisfacció i la de tota l'organització.

Així doncs, què hem de saber per alinear els motivadors de cada professional amb la posició a la qual opten?

Conèixer els diferents motivadors 

  1. Motivador utilitari: indica un elevat interès per les coses útils, inclosos els diners. Les persones que es mouen pel motivador utilitari acostumen a ser pràctiques en tots els sentits. I procuren que cada inversió que realitzen (sigui en temps, esforç o diners) tingui un retorn apropiat. És per això que posicions on s'hagi de vetllar per la rendibilitat i eficiència d'un projecte, o on s'estigui clarament orientat a objectius ambiciosos de negoci (així com posicions amb una molt bona conciliació professional-familiar) poden ser molt indicades per persones amb aquest motivador.
  2. Motivador social: indica un elevat interès per les altres persones i per ajudar-les en allò que sigui possible de forma desinteressada. Acostumen a ser persones de naturalesa amable, comprensiva, pacient i generosa. En aquest sentit, posicions que requereixin una elevada interacció social des del punt de vista de donar suport, equilibri i estabilitat a un projecte poden ser idònies per individus amb aquest tipus de motivador.
  3. Motivador teòric: indica un gran interès pel coneixement i per l'aprenentatge en si mateix. El principal objectiu de les persones amb motivador teòric és ordenar i sistematitzar el coneixement; i és per això que acostumen a ser individus intel·lectuals, objectius i crítics. És important que el projecte professional per aquests individus comporti altes oportunitats d'aprenentatge per a ells. Que els permeti posar en pràctica la seva voluntat d'anàlisi i síntesi; comprenent els problemes o tasques en la seva globalitat.
  4. Motivador individualista: indica un fort interès per influir a les persones i liderar als altres, amb el reconeixement conseqüent que suposa. Són persones amb voluntat de resolució creatives de problemes i una certa independència i autonomia on poder sobresortir. Posicions que brindin un cert protagonisme des d'on prendre decisions disruptives o que requereixin habilitats negociadores poden ser ideals per aquests perfils creatius, autònoms i que no temen prendre riscos.
  5. Motivador tradicional: indica un gran interès per l'ordre, les normes i la sistematització de regles de funcionament. Acostumen a tenir una ferma voluntat d'avaluació i millora contínua de processos ineficients. Posicions on s'hagin de definir o avaluar protocols d'actuació o estàndard de qualitat poden resultar molt enriquidors per persones amb aquest motivador. Des d'on puguin expressar el seu criteri i generar noves idees lògiques per a la planificació i estratègia en la implementació de processos.
  6. Motivador estètic: indica un elevat interès pels aspectes de forma, artístics i relacionats amb la bellesa més que no pas el contingut de les coses. L'harmonia de l'espai i l'entorn que l'envolta són esferes on es vol influir per fer-les més acollidores i agradables. Posicions vinculades al disseny, la creació de contingut en diversos formats o la transformació de l'espai seran molt motivadores per aquest tipus de persones, orientades a la gestió del detall i a la presentació visual de les coses.

Les possibilitats que ofereix cada posició i projecte professional

Tots els professionals extraiem motivació de més d'un factor, igual que tots els projectes ofereixen un rang més o menys divers d'objectius, possibilitats i subtasques. Aquest seguit d'objectius, possibilitats i funcions de la vacant dins la nostra empresa, amb quins motivadors estan aparellades? Quin tipus de perfil motivacional se sentiria totalment identificat amb la posició?

Destinem 5 minuts a realitzar aquesta reflexió i tinguem clar quin és aquest perfil ideal. Perquè això ens permetrà, primer i per sobre de tot, fer una millor selecció. I segon, seduir encara amb més convicció aquella candidatura que més ens interessi.

Ser estratègic i explorar en l'entrevista quins són els motivadors reals de cada candidatura

Aquí sí que l'ordre dels factors altera el producte. Abans de presentar en detall el nostre projecte i les possibilitats que ofereix, hem d'indagar quins són els motivadors reals de les candidatures, per tal d'esbiaixar el mínim la resposta. A través de preguntes obertes, demanant exemples de situacions reals on s'ha sentit realitzat dins o fora de la feina... o una de les nostres preferides a Marlex Human Capital: que faci una "carta als reis" sobre què ha de tenir el seu projecte ideal.

Tots sabem que en una entrevista de feina sovint no es diu tota la veritat. Però si fem les indagacions adequades i generem un espai de confiança al candidat/a perquè s'expressi, estarem més a prop de saber què és el que mou realment a la persona. I, independentment que sigui un bon sou, un projecte vocacional, o una posició des d'on exercir influència, estarem més a prop d'ubicar-la en la seva vacant idònia.

 

Més informació
El Nou Talent
Avui et destaquem
El més llegit