Com evitar conflictes a l'empresa familiar? I alguna resposta més

El millor antídot contra els conflictes és la comunicació, el millor oli per a les relacions

Reptes, preguntes i reflexions sobre el teixit empresarial i l'empresa familiar | iStock Reptes, preguntes i reflexions sobre el teixit empresarial i l'empresa familiar | iStock

Aquest és el cinquè capítol d'una sèrie d'articles que volen donar resposta a diferents preguntes que ens han fet arribar els lectors de 'VIA Empresa' sobre l'empresa familiar. Tens més preguntes sobre l'empresa familiar? Ens pots enviar un correu a lectors@viaempresa.cat.

Com s'ha de decidir la incorporació d'un familiar a l'empresa?

S'ha de diferenciar el tipus d'incorporació: formativa, laboral, directiva o com a propietari. En tot cas, cal parlar-ho amb temps, uns anys abans. Escoltar algú de fora per valorar, els pares podem no ser objectius, per més o per menys. Planificar, igual que es fa amb el creixement del negoci. Valorar la capacitat, formació i experiència. Que la incorporació sigui realment voluntària; la família empresària és un terreny molt adobat per fer xantatges, potser inconscients.

Hem de tenir pensat algun mecanisme de mediació? Quin és el recomanable?

Els conflictes són naturals, sense ells no hi ha progrés. La qüestió és que siguin positius, que no arribin al tema personal. A les famílies empresàries els conflictes poden ser més greus perquè és més fàcil que s'ajuntin sentiments i relacions que venen de lluny. Per solucionar-los, la primera recomanació és parlar. La solució judicial és lenta i cara. La mediació és una solució intermèdia que consisteix a fer que una persona ajudi a entendre's i a trobar solució, el mediador no dona la solució. Si no té èxit, el següent pas recomanable és l'arbitratge.

Com evitar conflictes a l'empresa familiar?

L'objectiu, més que evitar-los, és gestionar-los. Hi ha qui pensa que la família és com Disneyland, en què tot és de color rosa. S'ha de controlar la intensitat i durada. El millor antídot és la comunicació, que és el millor oli per a les relacions. Hem de crear espais i moments de comunicació sincera i empàtica respecte a temes d'empresa i de família. S'han de tenir en compte els principis de la comunicació: escoltar, no prejutjar, no jutjar en públic, fer preguntes obertes... Es pot millorar la comunicació, però la llavor més important es planta a la infantesa.

Els punts febles de l'empresa familiar són el nepotisme, la limitació d'obertura a noves idees, la incomunicació, la desafecció, la improvisació i la supèrbia

Com s'han de gestionar les expectatives dels diferents membres de la família respecte a l'empresa?

Amb sinceritat, realisme i claredat. Donant informació i formant. Fent que coneguin l'empresa. Sents clar amb les normes i processos; per això, ajuda el protocol familiar. Entenent que hi ha diferents punts de vista.

L'empresa familiar té més limitat el seu creixement que una que no ho és?

Inditex, Mercadona, Molins, Mango, Bon Preu i El Corte Inglés són empreses familiars.

Quins són els punts febles de l'empresa familiar?

Oblidar que el substantiu és empresa, i familiar, l'adjectiu; tractar l'empresa com a família i la família com empresa; nepotisme, limitació d'obertura a noves idees per excessiu pes de la tradició; creure que la voluntat i capacitat empresarial s'hereten amb l'ADN; la incomunicació, la desafecció, la improvisació i la supèrbia.

Quina utilitat tenen els plans estratègics avui en dia?

Són necessaris. Hem de diferenciar els plans d'empresa pròpiament dita dels de família empresària. La família empresària, com a tal, ha de pensar en termes generacionals. Com fem que la següent generació tingui interès pel negoci, que tingui voluntat lliure de continuar, que tingui capacitat.

Les decisions als negocis són jutjades pels resultats: l'equilibri es troba en assumir riscos amb conseqüències conscients i limitades

Un exemple de bona pràctica d'empresa familiar en temps de covid-19.

Implicar a la següent generació en la definició dels escenaris i en la valoració de les estratègies. Potser no saben com gestionar la tresoreria ni interpretar un balanç, però sí com serà la nova societat i consumidor.

Com es troba l'equilibri entre prudència i risc?

Les decisions als negocis són jutjades pels resultats. Qui no s'arrisca no guanya. L'equilibri es troba en assumir riscos amb conseqüències conscients i limitades, prestant molta atenció a donar garanties personals. Incorporar algú extern que doni objectivitat; creant un equip en el qual hi hagi equilibri entre diferents visions i percepcions.

Quan és el moment per reinventar l'empresa familiar?

Depèn de l'empresa i del sector. Quan hi ha canvis, hi ha oportunitats. S'ha d'analitzar, veure els recursos i riscos, de tota mena; no fer salts inconscients al buit.

Aclariment: aquestes respostes estan sotmeses al millor criteri i fetes amb la informació limitada que apareix a la pregunta; són indicacions genèriques que han de validar-se abans de la seva aplicació a un cas concret, tenint en compte totes circumstàncies del mateix.

Més informació
El rei és la caixa? I alguna resposta més
Com es prepara el relleu en una empresa familiar? I alguna resposta més
Avui et destaquem
El més llegit