La Generalitat adjudica el 72,6% dels seus contractes a pimes

El 57% d’aquestes empreses tenen la seu social a Catalunya i la seva participació se situa, el 2017, en un nivell “força superior” a la mitjana de la UE

La participació de les pimes se situa en un nivell “força superior” al conjunt de la mitjana de la UE | iStock La participació de les pimes se situa en un nivell “força superior” al conjunt de la mitjana de la UE | iStock

La Generalitat va adjudicar l’any 2017 un total de 8.681 contractes per un import de 1.395,6 milions d’euros. D’aquests, 6.301 (72,6%)  es van adjudicar a petites i mitjanes empreses per 715,6 milions d’euros, el 51,3% del total adjudicat. Aquestes dades representen 3,3 i 1,3 punts percentuals, respectivament, per sobre de les registrades l’any 2016. Aquests són alguns dels indicadors que s’inclouen en l'Informe de dades de contractació amb les pimes que des de l’any 2011 elabora la Direcció General de Contractació Pública del Departament de la Vicepresidència i d’Economia.

Més info: La CE diu que Catalunya és la regió europea que atreu més recursos per a pimes

Segons els resultats obtinguts, l’informe conclou que la participació de les pimes se situa en un nivell “força superior” al conjunt de la mitjana de la UE. A Europa, la mitjana del volum de contractació amb les pimes se situa entre un 31% i un 38%.

D’acord amb les dades publicades, per perfil d’adjudicatari 2.431 són pimes (75,5%), seguides de les empreses grans (9,5%), persones físiques (5,8%), empreses estrangeres (4,1%), i UTE’s (3,3%). Si es localitzen geogràficament, el 56,9% de les empreses adjudicatàries són pimes catalanes i el 3,2% empreses grans amb seu a Catalunya. Si a aquest percentatge se li afegeix el 9,4% d’altres adjudicataris de Catalunya, es pot afirmar que les adjudicacions a empreses catalanes abasten el 69,5% del total d’adjudicataris.

Redistribució de recursos

Per àmbit geogràfic, el 57,1% de l‘import adjudicat (796 milions d'euros) va recaure en adjudicataris amb seu social a Catalunya i el 39,9% (556 milions d'euros) en adjudicataris amb seu social a la resta de l’Estat espanyol. Només l’1,6% es va adjudicar a empreses estrangeres.

Per comarques, les adjudicacions a les pimes es distribueixen en 38 de les 42 comarques catalanes. Per import, tres acumulen el 74,7% del total adjudicat: el Barcelonès (57,8%), el Vallès Occidental (8,48%) i el Baix Llobregat (8,38%). Aquesta àmplia distribució entre les petites i mitjanes empreses d’arreu de la geografia catalana contrasta amb les adjudicacions de les empreses grans que recauen en 13 comarques.

En aquest sentit, l’Informe conclou que les adjudicacions a les pimes afavoreixen una redistribució de recursos en tot el territori major que l’adjudicació a grans empreses, ja que actuen com a element d’impuls de l’economia empresarial i serveixen per implementar moltes polítiques públiques associades.

Finalment, el nombre d’adjudicacions a empreses estrangeres és molt minoritari, un fenomen que es repeteix a la resta de països de la Unió Europea. L’any 2017 només es van adjudicar 158 contractes per un import de 22,2M a 131 empreses amb seu social a l’estranger. Per import, el país majoritari és Suïssa (10,1M), seguit de França (3,6M), Alemanya (1,9M) i el Regne Unit (1,4M). Segons el nombre, el primer país va ser França, amb 25 empreses d’un total de 131.

Més informació
Més de 2.400 pimes catalanes fan negoci gràcies a la Comissió Europea
La Cecot vol més participació de les pimes en els concursos públics
La UE ajuda 18 pimes catalanes amb 7,3 milions d'euros
Avui et destaquem
El més llegit