Guia pràctica per promoure el català a l'empresa (I)

La comunicació i gestió interna de l'equip és el primer pas per impulsar la nostra llengua

Les empreses del nostre país tenen un paper molt important per promoure l’ús del català | iStock Les empreses del nostre país tenen un paper molt important per promoure l’ús del català | iStock

La llengua catalana té més de deu milions de parlants i les empreses del nostre país tenen un paper molt important per promoure'n l'ús. En primer lloc, perquè la responsabilitat social s'entén com un model de gestió de les organitzacions que té en compte l'impacte de totes les seves activitats en els diferents àmbits que abasta, entre elles la part econòmica, social, laboral i mediambiental, vers les parts interessades, com ara els clients, els proveïdors, la direcció i els agents socials.

En aquest sentit, l’RSE no consisteix en un llistat de tòpics que cal complir sinó en un estil de gestió que ha d’afectar tota l’empresa i ha de desvetllar la sensibilitat per comprendre les expectatives que la societat té dipositades en l’empresa. Així doncs, la llengua catalana s’ha d’inserir finalment com a element de la responsabilitat social de les companyies del nostre país. És a dir, com un element tangible i concret de la diversitat, l’equitat i la sostenibilitat.

Des d’aquest punt de vista, les bones pràctiques de llengua catalana a l'empresa són el conjunt d'actuacions que, més enllà de la legislació vigent, les organitzacions duen a terme per consolidar l'ús de la nostra llengua entre les seves parts interessades. Les podríem dividir en dues parts: les internes (comunicació i gestió internes) i les externes (proveïdors, clientela i comunicació externa). Avui ens centrarem en la part interna i d'equip.

La comunicació interna: l'element diferencial

L’ús del català a la comunicació interna d’una companyia demostra, d’una banda, la seva potencialitat per fer front a les necessitats del món del treball de l’actualitat i, d’una altra banda, la seva  capacitat per esdevenir llengua d’acollida i confluència de tot el personal de l’empresa. A continuació, descrivim alguns escenaris en els quals podem impulsar l’ús de la llengua catalana en la comunicació interna de l’empresa.

  • Català, llengua d'ús oral i escrit a l'empresa. Una bona pràctica empresarial és utilitzar el català per comunicar-nos oralment i per escrit dins l’empresa, tant entre els superiors com amb les persones més juniors, juntament amb la resta de l'organització.

Les empreses del nostre país tenen un paper molt important per promoure l’ús del català

  • Oferta de formació en llengua catalana. És primordial fomentar l'ús de la llengua entre els nouvinguts, diagnosticar el nivell de l'idioma i també establir convenis de col·laboració entre l'empresa i els centres de formació que imparteixen cursos de llengua catalana, com el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL).

La gestió interna

  • Selecció de personal. La responsabilitat social també es demostra publicant els anuncis de selecció de personal de l'empresa en llengua catalana i assegurant-se que les persones candidates siguin capaces de llegir, parlar i escriure el català correctament.
  • Selecció de proveïdors, contractes i relacions comercials en català.
  • Que el programari sigui en el nostre idioma, com ara el de comptabilitat, administració, recursos humans i de gestió de clients, entre ells el CRM, representa una altra bona pràctica de gestió lingüística interna.
  • Documentació. Una altra bona pràctica és tenir disponibles en català documents com el pla de prevenció de riscos laborals, el pla d'igualtat, etc.
Avui et destaquem
El més llegit