El nou becari: adéu fotocòpies, cafès i hores extres

L’Estatut del Becari s'aprovarà durant les pròximes setmanes, malgrat les complicacions i divisions internes entre els actors

El nou becari: adéu fotocòpies, cafès i hores extres | iStock El nou becari: adéu fotocòpies, cafès i hores extres | iStock

“Em tenen tot el dia fent fotocòpies, anant a buscar els cafès o fent trucades a un llistat de persones interminables sense sentit”, “estic estudiant periodisme, he començat pràctiques a un diari important i em fan escriure i maquetar totes les esqueles de les persones difuntes”, “ningú em tutoritza, sóc un treballador més i no puc plegar mai a l’hora que em correspon”. Aquestes són algunes de les queixes que ha rebut VIA Empresa davant pràctiques abusives de certes organitzacions i que, amb sort, estaran regularitzades durant les pròximes setmanes. Arriba l’Estatut del Becari, després de mesos de negociació i desacords considerables, que afectarà a més de 400.000 estudiants de tot l’Estat. Adeú fotocòpies, cafès, hores extres i una regularització més efectiva.

Actualment, entenem com a “becari” aquell estudiant jove o titulat, menor de 30 anys, que no ha tingut una experiència professional superior a tres mesos en la mateixa activitat i que realitza pràctiques no laborals amb la finalitat de complementar la seva formació acadèmica. Per a Ivan Ciudad, professor col·laborador dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, al nostre país “existeixen nombroses relacions qualificades de beques i, una gran part d’elles, amaguen una relació laboral que utilitza l’estudiant per substituir personal propi”. És el que considerem un “fals becari”.

L'Estat espanyol és el país europeu on menys becaris reben un salari suficient per subsistir per ells mateixos, segons l’OCDE

Nieves Rabassó, presidenta de la Comissió de Relacions Laborals i Gestió del Capital Humà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, explica que el nou Estatut del Becari que es preveu aprovar durant les pròximes setmanes permetrà que “els estudiants en període formatiu recordin els seus drets i tinguin protecció social”, a part de “regular una realitat que ha quedat obsoleta”. Així ho apunten les estadístiques oficials. En aquests moments, l'Estat espanyol és el país europeu on menys becaris reben un salari suficient per subsistir per ells mateixos, segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). Per tant, “toca posar-se les piles”.

La figura del tutor

“Un becari és un estudiant que fa pràctiques i que aprèn en una empresa. Com a resultat, la relació que té amb l’entitat és a través d’un conveni de col·laboració amb la universitat o un centre formatiu”, apunta Rabassó. “El nou estatut regula la remuneració i que els estudiants tinguin com a mínim coberts les despeses de manutenció, el desplaçament, mentre que la companyia ha de regularitzar la cotització dels becaris”, continua. Per tant, tots els becaris han d’estar donats d’alta a la seguretat social i han de tenir els mateixos drets que un treballador de l’empresa, respectant els descansos, els dies festius i les vacances. A part de la gran novetat, “sovint oblidada”, segons l’experta: unes pràctiques de qualitat amb un sistema de tutorització.

L’Estatut del Becari posarà el focus en unes pràctiques de qualitat amb un sistema de tutorització garantit

Seguint la premissa anterior, tots aquells estudiants que no tinguin remuneració i no siguin donats d’alta, a qui no se’ls respecti els descansos i les vacances, a part d’un seguiment i tutorització seran anomenats “falsos becaris”. Com a conseqüència, des del 2018 hi ha més de 5.000 contractes de falsos becaris descoberts per Inspecció de Treball amb les corresponents sancions per a les empreses.

Per tant, “un estudiant de periodisme no hauria de fer fotocòpies durant un dia sencer, servir cafès a tot l’equip, redactar esqueles de difunts durant tota la jornada o, en l’àmbit contrari, publicar peces sense tutorització, com un treballador més”, destaca l’experta. Hauria d’aprendre al costat d’un professional i entendre “què és una crònica, com enfocar una entrevista o preparar el material necessari”, conclou.

La importància dels límits

Ciudad apunta que “l’Estatut del Becari és crucial, ja que continua la línia de treball actual amb la lluita contra la precarització del mercat espanyol”. Per tant, es limitarà el nombre d’hores de treball, es restringirà el nombre màxim de becaris en una sola empresa, es limitarà l'encadenament de període de pràctiques seguides, s’equiparà els drets dels becaris a la resta de treballadors de l’empresa, com ara respectant els seus descansos i períodes de vacances. A més a més, en una empresa de més de 60 treballadors, un tutor no podrà tenir cinc becaris a càrrec seu.

L’experta del Col·legi d’Economistes de Catalunya afegeix que el govern pretén que el temps de pràctiques de l’estudiant a l’empresa no superi el 15% del total de les hores lectives d’aquest curs o màster que justifiqui la beca que es doni. És a dir, si un màster té 600 hores lectives, el contracte de pràctiques no podrà superar les 90 hores. Per tant, amb aquesta pràctica s’acabarà “els cursos de dues o tres setmanes de duració que permeten fer pràctiques de sis mesos” i són un engany.

Rabassó: “Amb el nou Estatut s’acabarà amb els cursos de dues o tres setmanes de duració que permeten fer pràctiques de sis mesos i són un engany”

Per altra banda, Lucía Aliagas, membre de la Coordinació Nacional d’Acció Jove a CCOO de Catalunya, detalla que “amb el teletreball molts estudiants no saben els seus drets, no són conscients que algunes empreses se n’han aprofitat i que és imprescindible que ho reportin al comitè d’empresa”.

Divisions internes

Per què no hi ha consens social davant el nou estatut? Des dels sindicats, Aliagas explica que ha sigut molt difícil tirar endavant la llei i que molts membres cedissin en la part de la remuneració, malgrat que s’ha aconseguit aquest “mínim sou” per despeses relacionades amb el desplaçament o la manutenció.

Rabassó: “En alguns moments de la meva trajectòria professional he arribat a pensar que podia perdre el temps en tutoritzar algú, però és tot el contrari”

Rabassó apunta que per a la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), només veuen obligacions i pocs intensius. “Quins beneficis tindré?” es pregunten constantment. Ciudad remarca que serà difícil un ràpid consens entre totes les parts, ja que el novembre la CEOE ha de renovar la seva direcció i no es poden permetre més “acords seguits” amb el govern de coalició, sense un benefici clar. Malgrat que el govern ha cedit en condicions relacionades amb la proporció de becaris a les empreses o introduint bonificacions en forma d’exempcions socials, la conjuntura econòmica indica una probable desacceleració econòmica que no augura un escenari propi per cessions per “part de la patronal”.

Cap a on anem?

“En alguns moments de la meva trajectòria professional he arribat a pensar que podia perdre el temps en tutoritzar algú, però és tot el contrari”. Rabassó afirma que “la joventut pot aportar innovació i noves idees”. “No podem tractar els joves com ho estem fent, és una vergonya. Ja sabem que una persona en pràctiques no et solucionarà la vida, però tu ets el professional amb una àmplia trajectòria que té les capacitats per fer-ho”, continua. “Ensenyar a algú et permet refrescar idees, consolidar coneixement i aconseguir creativitat”.

Més informació
Becadvisor, un conseller per a becaris
Quant cobra un becari a Silicon Valley?
Avui et destaquem
El més llegit