La Generalitat desestima la meitat dels plans d’igualtat que presenten les empreses

Només una minoria de les empreses de més de 50 treballadors ha elaborat aquest document malgrat estar-hi obligades

Compleixen les empreses amb les lleis d'igualtat? | iStock Compleixen les empreses amb les lleis d'igualtat? | iStock

La meitat dels plans d'igualtat presentats a la Generalitat es desestimen o s’arxiven per irregularitats, segons dades del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Durant els darrers mesos s'han entregat un total de 1.992 plans d'igualtat. Les empreses obligades a lliurar aquest pla són aquelles amb més de 50 persones treballadores.

El Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida ha organitzat un acte de divulgació tècnica sobre els plans d’igualtat que ha comptat amb la presència de dos directius col·legials: Laia López, tècnica de la direcció general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, i Jordi Puiggali, cap del servei de Negociació i Registres Laborals.

La situació de desigualtat entre homes i dones es continua fent palesa dins del mercat laboral, tant en posicions elementals com en càrrecs directius. Actualment, els homes directius representen un 63% del total, mentre que les dones es queden amb un 37%, segons les dades facilitades per Laia López durant la seva exposició. I no només en llocs de treball, sinó que l’escletxa salarial a Catalunya l’any 2020 indicava que la diferència de sou entre homes i dones era d’un 20%.

Dels 1.992 plans d’igualtat que s’han presentat per part de les empreses catalanes, el 50% s’han arxivat o desestimat per irregularitats

El REGCON (aplicació per al Registre telemàtic de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat) ha agafat molta importància en els darrers mesos perquè les empreses amb més de 50 empleats tenen l’exigència d’elaborar un pla d’igualtat.

En aquesta jornada tècnica s’ha indicat que, dels 1.992 plans d’igualtat que s’han presentat per part de les empreses, el 50% s’han arxivat o desestimat per irregularitats. A més a més, hi ha una diferència entre les empreses obligades a presentar, que són 6.750 companyies a Catalunya, i les que, efectivament, han lliurat el pla d’igualtat.

Uns plans d’igualtat que tenen l’objectiu de tancar aquesta escletxa entre homes i dones, però que molts d’ells presenten irregularitats com que la legitimació no és correcte, no es poden diferenciar la part social de l’empresarial, hi ha problemes per localitzar el contingut o es presenten plans d’igualtats no negociats (els quals no es poden registrar). Aquestes són algunes de les causes per les quals no es poden admetre els plans d’igualtat que presenten les empreses.

Més informació
Igualtat o igualtats?
Igualtat i Feminismes doblarà el pressupost per als serveis d'atenció a la dona fins al 2025
Les empreses de més de 50 treballadors, obligades a tenir un pla d'igualtat
Avui et destaquem
El més llegit