Si pots ser una empresa emergent escalable, per què t’has de conformar a ser només una scaleup?

Aquesta forma es refereix a l’empresa emergent del sector tecnològic o innovador que té un model de negoci escalable i ha experimentat un procés d’alt creixement

El que en anglès es coneix com scaleup, en català, és una empresa emergent escalable | Termcat El que en anglès es coneix com scaleup, en català, és una empresa emergent escalable | Termcat

D’acord amb l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), una empresa d’alt creixement és una empresa que ha experimentat un creixement mitjà anualitzat superior al 20% en facturació o empleats durant un període de tres anys consecutius i que tenia almenys 10 treballadors a l'inici del període de creixement. Podem dir que es tracta d’una definició força precisa que estableix uns criteris clars que ajuden a classificar les empreses en funció del seu creixement econòmic. Alhora, però, és un calaix prou ampli per a englobar empreses de tipologia diversa, que es poden categoritzar tenint en compte diferents factors, com ara l’activitat empresarial, el model de negoci o l’antiguitat.

En aquesta ocasió volem centrar-nos en l’activitat empresarial i el model de negoci, i destacar un tipus d’empresa que s’ha popularitzat els darrers temps. És el que en anglès es coneix com scaleup, en català, empresa emergent escalable. Aquesta forma es refereix, concretament, a l’empresa emergent del sector tecnològic o innovador que té un model de negoci escalable i ha experimentat un procés d’alt creixement. Es tracta, doncs, d’una empresa que ha nascut com una empresa emergent (startup) i que es pot considerar que ha avançat cap a un nou estadi, en què compleix els criteris de creixement esmentats.

"Una empresa d’alt creixement és una empresa que ha experimentat un creixement mitjà anualitzat superior al 20% en facturació o empleats durant un període de tres anys consecutius"

Des del punt de vista formal, la proposta denominativa empresa emergent escalable és una alternativa semànticament adequada i transparent que permet evitar l’ús del manlleu anglès. Aquesta locució nominal s’ha format a partir del terme empresa emergent, l’ús del qual es va consolidant, i l’adjectiu escalable, que es recull en l’àmbit empresarial com ‘Dit de l'empresa o el model de negoci capaços de respondre a l'augment de la demanda del mercat sense necessitat de fer canvis estructurals, de manera que poden mantenir o millorar el marge de benefici alhora que augmenta el volum de vendes’.

Conceptualment, convé distingir l’empresa emergent escalable d’un altre tipus d’empresa molt relacionat, amb el qual de vegades es pot confondre: l’empresa gasela (gazelle). Aquesta forma designa, segons la normativa europea, les empreses d’alt creixement que tenen una antiguitat no superior als cinc anys. Com en el cas anterior, l’empresa gasela és una empresa jove (cal no oblidar que un dels trets de les empreses emergents és que són de constitució recent). Tanmateix, si bé en el terme empresa emergent escalable el pes conceptual recau en el model de negoci (escalable) i el tipus d’activitat (neix com una empresa emergent, vinculada a la tecnologia o la innovació), en el terme empresa gasela té una importància cabdal la velocitat amb què creix l’empresa i el moment en què ho fa.

Així doncs, són dos termes amb punts en comú però concebuts des d’òptiques diferents, que contribueixen a donar nom a la casuística present en un món tan divers i dinàmic com és el de l’empresa.

Si voleu conèixer més noms de tipus d’empreses, podeu consultar les infografies Un nom per a cada empresa i Bestiari econòmic, així com el Cercaterm.

Més informació
L'abraçada de l'unicorn
La revolució de la salut digital frisa per un futur unicorn
Avui et destaquem
El més llegit