El TSJC confirma el frau de llei en les adjudicacions de CONGIAC

La sentència considera que l’adjudicació directa de la gestió de l’aigua a l’empresa pública GIACSA no respecta la normativa de lliure competència

Imatge del Palau de la Justícia, seu del TSJC | Cedida Imatge del Palau de la Justícia, seu del TSJC | Cedida

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referma que el sistema d’adjudicació de serveis de forma directa a l’empresa pública GIACSA mitjançant el Consorci per la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) és un frau de llei. L’alt tribunal català considera que no es pot adjudicar directament el servei a GIACSA perquè fer-ho vulnera la normativa de lliure competència i estableix un sistema, segons els magistrats, d’adjudicació directa amb vocació de mercat

El pronunciament del tribunal s'ha donat en relació amb l’execució d’unes obres en la infraestructura d’aigües del municipi d’Olost que l’ajuntament havia adjudicat directament a GIACSA a través del consorci, una operació valorada en més de 75.000 euros. Davant la impugnació presentada per Sorea, una altra empresa de gestió d’aigües, el Tribunal resol que la decisió del consistori vulnera els principis d’igualtat i transparència.

Segons el TSJC, el procediment d’adjudicació directa a GIACSA elimina la possibilitat que companyies de gestió del cicle de l’aigua puguin presentar-se als concursos d’adjudicació en context de lliure competència. Segons manifesta la sentència, en l’adjudicació i execució directa de les obres en qüestió GIACSA actuaria com a «intermediària», encomanant-les a una altra empresa mitjançant el que els magistrats consideren un "procediment negociat sense publicitar". Segons defensa Sorea, de fet, GIACSA no compta amb mitjans per executar cap dels procediments adjudicats, i subcontracta gran part dels serveis a empreses d’ajuntaments més grans.

Amb tot, el Tribunal ha declarat improcedent l’adjudicació, en tant que considera GIACSA una "societat mercantil pública subjecta a dret privat" i no un "mitjà propi de l’ajuntament". El TSJC reconeix, de fet, que GIACSA obté beneficis per la prestació dels serveis adjudicats, quelcom incompatible amb la condició de mitjà propi de la corporació municipal. Segons Sorea, aquesta decisió qüestiona la gestió directa de l'aigua dels municipis que s'han adherit al consorci CONGIAC.

Avui et destaquem
El més llegit