La 5G es posa en marxa

El Corredor 5G del Mediterrani servirà per a desenvolupar sistemes de conducció remota automatitzada, gestionar de manera intel·ligent el trànsit

La conjunció del número 5 i la lletra G dona lloc a la sigla 5G, associada al terme cinquena generació | TERMCAT La conjunció del número 5 i la lletra G dona lloc a la sigla 5G, associada al terme cinquena generació | TERMCAT

Ara fa uns dies, la Comissió Europea va anunciar l’aprovació del projecte Corredor 5G del Mediterrani, promogut per un consorci de 21 entitats, empreses i centres tecnològics de sis estats per desenvolupar un corredor transfronterer on poder dur a terme proves amb vehicles autònoms i connectats, concretament, amb transports viaris i ferroviaris de llarga distància entre Figueres i Perpinyà.

El corredor servirà per a desenvolupar sistemes de conducció remota automatitzada, gestionar de manera intel·ligent el trànsit, mantenir la continuïtat de serveis comercials al ferrocarril durant el canvi fronterer i aplicar sistemes de navegació i realitat virtual, tant per a trens com per a cotxes.

I la 5G, per a què serveix? La conjunció del número 5 i la lletra G dona lloc a la sigla 5G, associada al terme cinquena generació, que fa referència a la cinquena etapa de l'evolució de les comunicacions mòbils basada en el desenvolupament de tècniques que permeten establir transmissions de veu i de dades a una velocitat superior i a una latència més baixa que les de la quarta generació (4G), connectar més dispositius a cada antena i optimitzar la integració amb la internet de les coses (IoT).

Des del punt de vista lingüístic, el terme cinquena generació és un exemple del que anomenem canvi semàntic o especialització semàntica, que consisteix a atorgar un sentit nou, més o menys relacionat amb l’original, a un mot que ja es feia servir amb un altre significat. En aquest cas, es tracta del mot generació, que ja en llatí (generatio) es referia a l’acció de crear; d’aquest sentit original va passar a designar el conjunt de persones que comparteixen un mateix moment històric; i des d’aquest sentit, es passa al que trobem en cinquena generació, en què fa referència a una etapa evolutiva concreta dins del desenvolupament tecnològic.

D’altra banda, el recurs a la sigla, 5G, que de fet és molt més utilitzada que el terme desplegat, és un fenomen especialment freqüent en la terminologia de determinats àmbits d’especialitat, com ara en la tecnologia. En canvi, és pràcticament inexistent en altres àmbits com ara la gastronomia o la filosofia; en cada camp hi ha recursos que tenen una presència més significativa.

Trobareu aquests termes, i d’altres relacionats amb aquest àmbit, a la Terminologia bàsica dels dispositius mòbils, i al Cercaterm.

Més informació
És possible la conciliació de la vida laboral i familiar?
Amb els productes de proximitat no cal guardar les distàncies
Treballadors temporals, temporers o de temporada?
No totes les distàncies es mesuren igual
Avui et destaquem
El més llegit