I si ens arrisquem a parlar del capital de risc?

El capital de risc és un tipus d'inversió procedent de bancs, institucions financeres o societats d'inversió, destinat a empreses de creació recent

La forma en català 'capital de risc' és preferible al 'venture capital' anglès | Cedida La forma en català 'capital de risc' és preferible al 'venture capital' anglès | Cedida

Quantes vegades no devem haver llegit o sentit a parlar, en mitjans empresarials o financers, sobre el venture capital, els fons de venture capital o les empreses o societats de venture capital? Us heu demanat mai què passaria si, per ventura, en comptes de topar constantment amb aquest venture capital, poguéssim llegir o sentir a parlar de capital de risc, de fons de capital de risc o de societats de capital de risc?

Passaria, senzillament, que, pel simple fet de substituir l’anglès venture pel català risc, aquests termes es farien una mica més entenedors als llecs o novells en la matèria. Perquè si bé pot passar que dubtem del significat exacte del mot anglès venture (documentat en l’anglès mitjà parlat entre els segles XII i XV com un escurçament de adventure, amb el sentit d'‘ocórrer per casualitat’, ‘arriscar la pèrdua de’ o ‘exposar-se al risc’), és clar que del mot risc tothom se’n fa una idea prou clara.

Parlar de capital de risc (en anglès, risk capital, venture capital o VC) és parlar d’un tipus d’inversió de capital, procedent de bancs, institucions financeres o societats d’inversió, destinat a empreses de creació recent que poden tenir dificultats per a consolidar-se. Les societats de capital de risc i els fons de capital de risc financen, com a accionistes minoritaris temporals, la creació, la promoció o el desenvolupament d’empreses petites i mitjanes que no cotitzen a la borsa i que necessiten aquesta injecció de capital per continuar creixent, especialment si no tenen accés als mercats de capitals o a préstecs bancaris. A canvi, els inversors obtenen la participació en les decisions de l’empresa. Al cap d'uns anys, la societat de capital de risc procedeix a la desinversió de capital a partir de l'entrada a borsa de l'empresa i la posterior venda d'accions, o bé a partir de la venda de la seva participació als accionistes majoritaris, segons el que s'hagi acordat en els pactes inicials.

Pel simple fet de substituir l'anglès 'venture' pel català 'risc', aquests termes es farien una mica més entenedors als llecs o novells en la matèria

Capital de risc, societat de capital de risc i fons de capital de risc són denominacions normalitzades en català, lingüísticament adequades i transparents, que es documenten paral·lelament en castellà i, en algun cas, també en francès. Tot i que la forma capital risc, amb l’elisió de la preposició de entre el nucli del sintagma, capital, i el complement, risc, seguint l’estructura compositiva de la forma anglesa, és la que s'utilitza habitualment per fer referència a aquests conceptes, no es considera tan adequada des del punt de vista sintàctic.

Podeu consultar aquests termes al canal Terminologia d’economia i empresa, al Diccionari dels mercats financers i al Cercaterm.

Més informació
SAL per endolcir el català a l’empresa
Immunitat de grup o de ramat?
Avui et destaquem
El més llegit