Us considereu influenciadors o 'influencers'?

L'alternativa al manlleu anglès 'influencer' és influenciador, una forma lingüísticament adequada per parlar de les persones que tenen gran capacitat de viralitzar continguts

En català en referirem a les persones amb gran capacitat per viralitzar contingut com influenciadors/es En català en referirem a les persones amb gran capacitat per viralitzar contingut com influenciadors/es

Una de de les estratègies actuals en màrqueting digital és la utilització del que en anglès s’anomena influencer i que en català correspon a un influenciador o influenciadora, és a dir, una persona que amb els seus consells o opinions afecta de manera directa o indirecta el comportament de compra del decisor.

Es tracta de persones que, per mitjà de les xarxes socials, tenen una gran capacitat de viralitzar continguts, de marcar tendències entre els seus seguidors i d’incidir en els seus hàbits de consum. I, precisament, és aquest potencial d’atracció dels influenciadors el que mou les empreses i marques a incloure’ls com a icones en les seves campanyes publicitàries.

El terme influenciador|influenciadora, és un substantiu derivat del verb influenciar, que el diccionari normatiu recull amb el significat de ‘exercir la seva influència (sobre algú o alguna cosa)’ que ha estat normalitzat en català com a alternativa al manlleu anglès influencer. Es tracta d’una forma lingüísticament adequada, anàloga a les opcions recomanades en altres llengües com el castellà (influente, influenciador) o el francès (influencer).

Com sol passar sempre, l’ús del terme català dependrà en gran mesura de l’actitud més o menys “influenciable” que mostrem els parlants davant l’allau d’anglicismes que impregnen el llenguatge del màrqueting empresarial.

Podeu consultar la fitxa d’aquest terme en el Cercaterm.

Més informació
Treballes en xarxa o fas 'networking'?
Què heu de saber si entreu a la ZBE?
Comencem l’any amb bons propòsits terminològics
Avui et destaquem
El més llegit