Què hi fa un os en un mercat baixista?

'Bear market' o 'bearish market' són les denominacions angleses corresponents als nostres mercat baixista o mercat a la baixa

Els efectes de la ràpida propagació del coronavirus arreu del planeta també han repercutit en la salut dels mercats financers | TERMCAT Els efectes de la ràpida propagació del coronavirus arreu del planeta també han repercutit en la salut dels mercats financers | TERMCAT

Els efectes de la ràpida propagació del coronavirus arreu del planeta també han repercutit en la salut dels mercats financers dels cinc continents. A mesura que la crisi sanitària ha anat en augment, també ha crescut la incertesa econòmica i el neguit dels inversors. En aquest context, les borses han experimentat caigudes considerables.

Més info: #Joemcorono: microdonacions contra el coronavirus

És temps de mercat baixista o mercat a la baixa, és a dir, d’una situació del mercat que es caracteritza per l’expectativa de baixada de les cotitzacions i del volum de contractació. En aquest àmbit, l’adjectiu baixista s’aplica als mercats financers, les tendències o els períodes de temps caracteritzats per una baixada continuada de la cotització, ja sigui del conjunt de valors o d’un valor pres en consideració. Igualment, si al substantiu mercat li afegim la locució a la baixa (que en sentit literal significa ‘cap per avall, per sota’), expressem la idea d’un mercat en què la cotització dels valors tendeix a disminuir.

Les llengües veïnes, com el castellà, el francès i l’italià, utilitzen denominacions paral·leles al català per a fer referència a aquesta noció: mercado bajista o mercado a la baja, en castellà; marché baissier o marché à la baisse, en francès; i mercato ribassista o mercato al ribasso, en italià. I l’anglès...què fa l’anglès? Els llecs en l’àmbit financer i borsari que, seguint el paral·lelisme de les altres llengües, s’atreveixin a suggerir una possible equivalència com ara down-market, adjectiu anglès referent a productes comercials, serveis, etc., que són barats, tenen poc prestigi o una qualitat deficient, es quedaran palplantats en descobrir l’error i veure que, en realitat, es troben davant d’un os o, més concretament, d’un “mercat os”. Bear market o bearish market són les denominacions angleses corresponents als nostres mercat baixista o mercat a la baixa.

En el discurs econòmic és habitual l’ús de termes metafòrics basats en noms d’animals les característiques o el comportament dels quals s’associa al concepte que es vol definir

En el discurs econòmic és habitual l’ús de termes metafòrics basats en noms d’animals les característiques o el comportament dels quals s’associa al concepte que es vol definir. Termes com balena, empresa gasela, fons voltor, tauró o unicorn, en són alguns exemples. En el cas que ens ocupa, sembla que la possible similitud entre un os i un mercat a la baixa l’hem de buscar en la manera com ataquen els ossos quan es troben en perill: alcen les grapes per deixar-les caure sobre el seu oponent en un moviment descendent similar al que realitzen els preus en el mercat borsari.

Dels mercats alcistes o mercats a l’alça ja en parlarem un altre dia, que ara venen temps de vaques magres.

Podeu consultar aquests termes al Diccionari dels mercats financers i al Cercaterm.

Més informació
Per què parlem de teletreball i no de telefeina?
Quina diferència hi ha entre confinament i aïllament?
Avui et destaquem
El més llegit