Quina diferència hi ha entre confinament i aïllament?

El diccionari 'Termes del coronavirus' pretén aclarir la terminologia relacionada amb aquesta pandèmia

Sabeu la diferència entre aïllament, quarantena i confinament? | Termcat Sabeu la diferència entre aïllament, quarantena i confinament? | Termcat

Les notícies relacionades amb l’extensió del coronavirus de la COVID-19 ens arriben carregades de terminologia que convé fer servir amb precisió per evitar malentesos. Aquestes darreres setmanes sentim parlar constantment d’aïllament i confinament. Sabeu, però, quina diferència hi ha entre aquests termes i altres de relacionats com ara quarantena?

El terme aïllament (en anglès, isolation; en castellà, aislamiento) en l'àmbit de la salut fa referència específicament al conjunt de mesures que s'apliquen a una persona amb una malaltia contagiosa durant el període en què la malaltia és transmissible per a evitar encomanar-la a altres persones. L'aïllament pot ser total, quan comporta el confinament del pacient, o bé limitat, quan es restringeix a les vies de transmissió (aïllament respiratori, aïllament entèric, etc.). En llengua general, aïllament té un significat més ampli que en l'àmbit de la salut, ja que únicament indica l'acció de separar una persona o una cosa de la resta. És per aquest motiu que, en un ús no especialitzat, també es pot aplicar a persones que han estat separades tot i estar en observació o bé fins i tot com a mesura preventiva.

El confinament (en anglès, confinement; en castellà, confinamiento), com es pot veure per l’ús que n’hem fet en el paràgraf anterior, es refereix al fet de tancar algú dins un espai limitat per motius diversos, com poden ser la salut pública, la seguretat ciutadana o altres.

I la quarantena (en anglès, quarantine; en castellà, cuarentena) designa la restricció de les activitats de persones sanes que han estat en contacte amb una persona amb una malaltia contagiosa durant la fase en què la malaltia és transmissible, amb l'objectiu d'evitar-ne la propagació durant el període d'incubació.

Cada forma lingüística ajuda a interpretar-ne millor el sentit. Així, aïllament prové de illa, i ens remet al significat d’aquesta porció de terra que queda completament separada de la resta de la terra. En canvi, confinament es relaciona amb la paraula confí, que vol dir ‘límit, frontera’, i comporta la idea de tancament o reclusió. Finalment, quarantena té origen en el mot quaranta, i s’explica pel costum d’imposar quaranta dies d’aïllament a persones o productes que provenien de zones possiblement contaminades abans de deixar-les circular lliurement per un territori. Actualment, és clar, els períodes de quarantena no han de ser necessàriament de quaranta dies, una xifra arbitrària de ressonàncies bíbliques.

Podeu consultar més informació sobre termes relacionats amb el coronavirus al diccionari Termes del coronavirus.

Més informació
Bretxa de gènere, sostre de vidre: termes que caldria acomiadar del món laboral
Start-up, spin-off, merchandising...I si donem una oportunitat a les alternatives catalanes?
Infodèmia: l’epidèmia informativa
Avui et destaquem
El més llegit