RoboShop, l'assistent tecnològic

La tecnològica Keonn i la UPF desenvolupen un robot que facilita l'inventari d'una botiga amb precisió

Exemple de com el robot es mourà per la botiga
Exemple de com el robot es mourà per la botiga

RoboShop té com a principal objectiu dissenyar en els propers tres anys un "robot escanejador" que identifiqui i localitzi tots els objectes d'una botiga, inclosa la seva posició, en tres eixos per maximitzar la fiabilitat de l'inventari i, al seu torn, optimitzar la precisió amb la qual es calculi la posició de cada objecte. El projecte, engegat aquest juny, està coordinat per l'empresa tecnològica Keonn i compta amb la participació de Rafael Pous, investigador principal de l’Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab) del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF.

Com indica Pous, "el sistema serà capaç de moure’s de forma autònoma per la botiga, recorrent sistemàticament, evitant obstacles imprevistos, i inventariant tots els productes. Aquest inventari inclou la localització en tres dimensions d'aquests productes amb una precisió igual o inferior a 50 cm i, per tant, continguda dins el camp visual d'una persona" Una primera utilització d'aquest dispositiu és fer un inventari de la botiga amb fins operatius, com a substitució dels inventaris manuals. El segon ús és capturar la informació de localització de tots els objectes de la botiga com a base per a desenvolupar aplicacions d'interacció basades en el paradigma de la Internet de les Coses, com ara emprovadors o miralls interactius.

Des de la UPF apunten que actualment els inventaris es realitzen manualment utilitzant el codi de barres, que codifica la referència, però no diferencia entre objectes diferents amb la mateixa referència. "El codi de barres obliga a realitzar l'inventari de forma manual, amb un cost i nivell d'errors molt elevat. Per a una botiga mitjana se sol necessitar un equip de 5 a 10 persones durant un cap de setmana, el resultat té una fiabilitat de l'ordre del 95%, i no inclou informació de localització més enllà de la secció de la botiga", argumenten.

Per resoldre aquesta situació moltes de les cadenes de comerç han adoptat ja per la tecnologia d'identificació per radiofreqüència RFID (de l'anglès Radio Frequency Identification), però encara amb lectors manuals. La tecnologia RFID és una tecnologia sense fils que permet la identificació de determinats objectes. Consta d'un lector, una o més etiquetes electròniques i un sistema d'informació de retorn final. No obstant això, el nivell de fiabilitat de l'inventari depèn molt de l'experiència i motivació de l'operador.

Robòtica amb navegació autònoma

La solució tecnològica proposada consisteix a combinar una base robòtica amb navegació autònoma amb un sistema d'identificació per radiofreqüència RFID. Keonn és la responsable del desenvolupament del sistema RFID que utilitza lectors i antenes RFID de disseny i fabricació pròpia, així com els seus propis algorismes de localització i els desenvolupaments mecànics i el disseny i fabricació dels equips electrònics.

La UPF es responsabilitza de la comunicació entre el sistema RFID i la base robòtica, tant a nivell de programari com de maquinari. Això inclou la col·locació de tots els subsistemes RFID dissenyats i fabricats per Keonn sobre la base robòtica (lectors, multiplexors, antenes, etc.) però, sobretot, el desenvolupament del programari de navegació i de control del sistema RFID, així com de la integració entre tots dos.

RoboShop compta amb el finançament del Programa Estatal I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (Retos) en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de la Innovación 2017-2020 del MINECO, per a “entitats publiques o privades sense ànims de lucre amb capacitat i competència demostrada per realitzar projectes I+D qye suposin un avenç significatiu del coneixement”.

Més Informació
Sophia: "Els robots i els humans podem treballar junts"
Minimakers, robots de cartó muntats per nens
Empreses que ja fitxen robots
Avui et destaquem
Comentaris