Qui són els 'centennials'? Com en diem en català?

La generació Z o centennistes són els joves que avui tenen com a molt 20 o 25 anys i que són nadius purament digitals

Els joves nadius digitals són els centennistes | Termcat Els joves nadius digitals són els centennistes | Termcat

Els joves que avui tenen com a molt vint o vint-i-cinc anys no han conegut el món analògic, pura història antiga de la joventut dels seus pares. Són nadius digitals, evolucionen en simbiosi amb les tecnologies de la informació i la comunicació i fan un ús intensiu de la tecnologia i de les xarxes socials, que són part indestriable de la seva manera de viure, de consumir, d’estudiar, de treballar, de relacionar-se. Són els centennistes.

Més info: Millennials i generació Z

Els centennistes formen l’anomenada generació Z, igual com els mil·lennistes, la generació anterior, formen la generació del mil·lenni o generació Y. Centennista és una paraula ben formada en català, derivada de centenni, que vol dir segle, a partir del sufix d’origen llatí -ista. Al diccionari normatiu figuren les entrades quatrecentista, cinccentista, siscentista, setcentista o vuitcentista, amb un valor anàleg.

Podeu consultar les fitxes d’aquests termes al Cercaterm.

Més informació
El meu company és un carca
El maldecap de les empreses es diu ‘centennial’
Avui et destaquem
El més llegit