Què és un taller de fabricació digital i qui són els faedors?

Un taller, ateneu o laboratori de frabricació digital és un espai obert en el qual es comparteix coneixement, competències i eines necessàries per realitzar projectes tècnics i artístics

Elaboració d'un instrument musical en un taller de fabricació cultural | iStock Elaboració d'un instrument musical en un taller de fabricació cultural | iStock

Sabíeu que la forma Fab Lab és una abreviació, formada pels segments de les paraules angleses fabrication i laboratory, que correspon al nom propi d'un programa de recerca creat pel professor Neil Gershenfeld de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT)? En català en podem dir taller de fabricació digital, ateneu de fabricació digital o bé laboratori de fabricació digital. Es tracta d’un taller de fabricació obert a qualsevol persona en el qual es comparteix coneixement, competències i eines necessàries, especialment eines digitals, per a la concepció i realització de projectes tècnics i artístics.

Si bé la denominació taller de fabricació digital és la més adequada per fer referència a aquest concepte, a partir del sentit de taller com a obrador d’un industrial o d’un artista, en català també tenen ús altres formes que es poden considerar pertinents com laboratori de fabricació digital o ateneu de fabricació digital. Tant la traducció literal de l’anglès laboratori (local disposat per efectuar investigacions científiques o tècniques, anàlisis, etc.) com ateneu (associació o club cultural que disposa de biblioteca, diaris, revistes etc. al servei dels usuaris) s’utilitzen en aquest cas amb extensió d’aquests sentits més generals. En altres llengües com el castellà (taller de fabricación digital, laboratorio de fabricación digital, ateneo de fabricación digital) i el francès (atelier de fabrication collaboratif, espace de fabrication collaboratif) també es documenten formes paral·leles.

En anglès, a més del nom propi Fab Lab i de les denominacions relacionades fabrication lab i fabrication laboratory, també se sol utilitzar la denominació makerspace. Un maker és la persona que, habitualment en un taller de fabricació digital, es dedica a idear i fabricar objectes, tecnològics o artesanals, amb el suport d’eines digitals. Tot i l’ús estès de la forma anglesa, en català disposem de l’alternativa faedor -a. Es tracta d’una denominació adequada lingüísticament i semànticament, que el diccionari normatiu recull amb el sentit genèric de ‘Persona que fa alguna cosa’. Etimològicament és un derivat del verb arcaic faer o faser ‘fer’, al qual se li ha afegit el sufix –dor (del llatí –tor, –toris, que indica agent o professió relacionat amb el verb corresponent). És un cas, doncs, de revitalització d’un terme propi que passa a designar un neologisme.

En alguns contextos en què maker s’utilitza com a complement de substantius (cultura makermoviment maker, espai maker, etc.) es pot optar també per altres formes en català com ara fem-hocultura (del) fem-homoviment fem-ho, etc. Podeu consultar les fitxes terminològiques d’aquests termes en el Cercaterm.

Més informació
Quines diferències hi ha entre la realitat virtual i la realitat augmentada?
No tornaré mai més a beure xampany?
Coneixeu els termes de la mobilitat sostenible?
Avui et destaquem
El més llegit