Mantinguem-nos en línia!

El confinament d’aquests darrers mesos ens ha abocat a passar més hores que mai connectats a internet i a fer moltes coses en línia

Mantinguem-nos en línia! | TERMCAT Mantinguem-nos en línia! | TERMCAT

El confinament d’aquests darrers mesos ens ha abocat a passar més hores que mai connectats a internet. Treballem en línia, fem la declaració de renda, la preinscripció escolar i molts altres tràmits en línia, assistim a cursos o seminaris en línia, consultem diccionaris i catàlegs en línia, juguem en línia, comprem en línia i tenim al nostre abast un munt de recursos i serveis en línia. Es podria dir que, pràcticament, vivim en línia, tot i que molt sovint ens entestem o, en el millor dels casos, ens conformem a fer-ho online.

L’anglicisme online és omnipresent en els mitjans de comunicació, en la publicitat i en les comunicacions escrites i orals de tot tipus que aquests dies, amb la generalització dels serveis a distància, són especialment freqüents. En català disposem de l’alternativa en línia per a fer referència a qualsevol producte, activitat o servei que se sosté o es desenvolupa per mitjà d’internet i, també, al fet d’estar connectats a una xarxa de dades.

Es tracta d’un terme normalitzat des de fa anys i recollit en el diccionari normatiu de la llengua i en nombrosos diccionaris especialitzats elaborats amb el consens dels experts dels diversos àmbits del coneixement. La forma en línia, a més, la trobem integrada en múltiples termes de diferents sectors, com ara aprenentatge en línia, criptomoneder en línia, curs en línia, examen en línia, màrqueting en línia o reproducció en línia.

La forma en línia, a més, la trobem integrada en múltiples termes de diferents sectors i altres llengües també recorren a solucions alternatives a l’anglicisme 'online'

Altres llengües, com el castellà en línea i el francès en ligne, també recorren, com el català, a solucions alternatives a l’anglicisme online. El fet que online sigui una forma una mica més curta o sintètica que la proposta catalana no sembla un argument de massa pes per justificar l’adopció del manlleu. Quantes vegades no haurem sentit a parlar de la preferència per un anglicisme determinat perquè la forma alternativa en català és massa llarga. No és cas de online i en línia.

Com ens podem explicar, doncs, aquesta extensió generalitzada de la forma anglesa online respecte de l’alternativa catalana en línia? Per raons de comoditat, per esnobisme, perquè sona millor o ens sembla més precisa, perquè ens sentim més moderns o innovadors, perquè volem demostrar domini de llengües, perquè ho diuen així arreu...? Ben segur que hi deu haver tantes respostes i raons diverses com parlants té el català.

Aquesta secció de VIA Empresa ens dona l’oportunitat de comentar diverses qüestions terminològiques, especialment de l’àmbit econòmic, empresarial i de les TIC, que considerem que poden ser d’interès i d’utilitat per als lectors d’aquest diari digital o diari en línia (no cal dir-ne online). Sabem prou bé que exercint la nostra responsabilitat individual i col·lectiva, com a persones i ciutadans, podem ajudar a frenar els contagis vírics. Només ens caldria exercir, també, la mateixa responsabilitat individual i col·lectiva, com a parlants del català, per evitar l’arrelament de molts anglicismes innecessaris i no quedar-nos fora de línia.

Podeu consultar aquests termes al Cercaterm.

Més informació
Treballem amb seguretat i teletreballem amb ciberseguretat
No creem mots rars: fem seminari web del webinar
Sobre l"streaming' i les moltes formes de reproducció en línia
Avui et destaquem
El més llegit