Sabeu què és un petaflop?

Es tracta d'una unitat de mesura de la potència de càlcul d'un supercomputador, com el futur MareNostrum 5 que s'instal·larà a Barcelona

Un petaflop són mil bilions d'operacions de coma flotant per segon | Termcat Un petaflop són mil bilions d'operacions de coma flotant per segon | Termcat

Aquestes darreres setmanes, tots els mitjans de comunicació han parlat del nou supercomputador que acollirà Barcelona, en el marc d’una inversió de fons europeus. Diuen que el futur MareNostrum 5 tindrà una potència de pic de 200 petaflops.

Un petaflop és una unitat de mesura de la potència de càlcul d'un supercomputador, que correspon a mil bilions d'operacions de coma flotant per segon. El terme petaflop està format amb el prefix peta- i la base flop (o flops).

Més info: Barcelona acollirà un dels tres nous supercomputadors europeus

El prefix peta- forma part del conjunt de prefixos que es fan servir en el sistema internacional d’unitats per a indicar múltiples i submúltiples de les unitats. D’aquests prefixos, n‘hi ha de ben coneguts, com deca- (que indica 101), hecto- (102), kilo- (103), mega- (106) o fins i tot giga- (109), i d’altres que tenen un coneixement més reduït, perquè fan referència a mesures que no són habituals fora de certs àmbits especialitzats: tera- (1012), peta- (1015), exa (1018), zetta (1021) i yotta (1024). O sigui, que un petaflop correspon a mil teraflops o a un milió de gigaflops, per exemple. Convé tenir en compte que totes aquestes formes s’escriuen amb minúscula inicial.

Pel que fa a la base, flops prové de l’acrònim del sintagma anglès floating-point operations per second. Malgrat que la forma de singular lògica seria flops, amb la essa final de second (per exemple, 1 petaflops), actualment es tendeix a associar la essa final a una marca de plural i s'utilitza majoritàriament flop en singular i flops en plural (1 petaflop, 10 petaflops).

Podeu consultar aquests termes al Cercaterm.

Més informació
El llenguatge dels videojocs
Ciberatacs: amenaces noves, termes nous
L'evolució de la intel·ligència artificial
Avui et destaquem
El més llegit