L'electricitat i els carburants fan caure l'IPC el juny | Acistock
L'electricitat i els carburants fan caure l'IPC el juny | Acistock

Quines són les noves despeses que es podran deduir els autònoms?

La nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom permetrà que els treballadors per compte propi es puguin desgravar les despeses de manutenció on viuen

La nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom va entrar en vigor el passat 26 d'octubre, i ja s'han posat en marxa algunes mesures, mentre d'altres tenen previst fer-ho a partir de gener de 2018. Dintre d'aquestes millores, que afecten 3,6 milions d'autònoms, es contemplen una sèrie de mesures per clarificar la fiscalitat dels autònoms, és a dir, a facilitar i determinar de forma exacta la desgravació de les despeses derivades de la seva activitat. Aquests canvis modifiquen la regla 5a de l'apartat 2 de l'article 30 de la llei d'autònoms de 2006, que afegeix despeses vinculades a l'activitat de l'autònom que fins ara eren difícils d'imputar a la seva activitat.

Quan podran deduir-se aquestes despeses?

A partir del gener de 2018, els autònoms ja podran deduir-se de forma inequívoca les despeses vinculades a la seva activitat. Tenint en compte que molts autònoms treballen des del seu domicili, això suposarà un canvi positiu, ja que per primera vegada tindran la garantia de poder deduir-se despeses i saber exactament quina quantitat. Aquest són els tres tipus de despeses que els autònoms podran deduir-se amb la nova llei:

Deduccions per a autònoms que treballen des de casa

Amb la nova normativa, els autònoms que treballin des del seu domicili podran deduir-se les despeses de subministraments com aigua, gas, electricitat, telefonia i internet. El càlcul de la deducció resultarà d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total.

Com sabrà Hisenda que el domicili és el lloc de l'activitat? En el moment d'iniciar l'activitat, cal emplenar el model 037 d'alta d'autònoms a través del qual s'especifica el grau d'afectació del domicili on es duu a terme l'activitat. Per tant, l'autònom haurà d'indicar el nombre total de metres quadrats destinats al desenvolupament de la feina. És necessari que la proporció indicada sigui la correcta, ja que d'altra manera podria enfrontar-se a sancions.

Com es realitza el càlcul de la deducció? Posem un exemple: si l'autònom destinés un 20% del domicili al desenvolupament de la seva activitat, hauria de declarar al model 037 que l'espai de treball que utilitza és de 20 metres quadrats. La quantitat deduïble serà el resultat de calcular el 30% d'aquests metres quadrats, és a dir: un 6%. Per tant, del consum de tots els subministres (aigua, llum, electricitat, internet, etc.) l'autònom sabrà que en podrà deduir-se aquesta quantitat.

Deduccions en despeses de manutenció dels autònoms

Fins ara, només era possible que els autònoms es desgravessin les despeses de manutenció que es produïen fora del seu domicili fiscal. Amb la nova llei, els autònoms podran deduir-se despeses en dietes dintre de la mateixa localitat on exerceix la seva activitat.

Quines quantitats diàries en dietes es podran deduir els autònoms? Els autònoms podran deduir-se fins a 26,67 euros en dietes dintre del seu municipi; fora del municipi, la quantitat ascendeix als 53,34 euros diaris; i si es produeix a l'estranger, podrà deduir-se fins a 48,08 euros al dia.

Els autònoms podran deduir-se despeses en dietes dintre de la mateixa localitat on exerceix la seva activitat 

Quins requisits cal complir per poder beneficiar-se d'aquestes deduccions? Les despeses hauran de produir-se sempre en establiments de restauració i hostaleria, utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, atenent els límits establerts detallats en el punt anterior.

Deduccions en primes d'assegurances de cobertura per malaltia dels autònoms

La llei d'autònoms també considera com a despeses deduïbles les primes d'assegurances de cobertura per malaltia de l'autònom, aspecte que ja contemplava la llei de 2006. Aquesta deducció inclou la mateixa cobertura de l'autònom, la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys.

Quina quantitat màxima es podrà deduir? La normativa estableix que el límit màxim de deducció serà de 500 euros per cada una de les persones senyalades anteriorment. Com a novetat, amb la llei actual la quantitat deduïble ascendeix a 1.500 euros per persona amb discapacitat. Per tant, un autònom que tingui despeses en la cobertura sanitària de 4 persones (ell, el cònjuge i dos fills) podrà deduir-se fins a 2.000 euros; si algun dels membres té alguna discapacitat, la quantitat podria pujar fins als 3.000 euros. 

Més informació
La majoria d'autònoms estrangers són a Catalunya
Catalunya perd 40 autònoms al dia
Avui et destaquem
El més llegit