L’àmbit laboral i de la seguretat social és molt canviant

Espanya és ambiciosa amb la seva normativa laboral i les modificacions estan donant-se contínuament, impactant sobre la gestió de les empreses. A tall d’exemple, amb l’objectiu d’estimular la pujada dels salaris a través de la legislació, com bé sabem, s’ha aprovat per aquest 2024 un increment del 5% de l’SMI. La qüestió de fons d’aquesta mesura, precisament, està en el fet que no sabem si això afavorirà la contractació de persones, ja que els nous costos poden ser inassolibles per part de les empreses, sobretot pimes, i altres ocupadors com són els del sistema especial per empleats de la llar.

Continuant amb l’exposició de canvis, el Reial Decret Llei 5/2023 ha reforçat la protecció contra actes discriminatoris (discapacitat, gènere...), l’ampliació d’alguns drets relatius al descans setmanal, festes i permisos i l’absència del lloc de feina per causes de força major, entre altres. 

Més info: Catalunya queda a la part alta del rànquing estatal d'absentisme laboral

En matèria de seguretat social pel present any, cal remarcar dos assumptes. En referència als becaris, és important destacar que les empreses poden tenir el 95% de bonificació per acollir persones en pràctiques, independentment de si són curriculars o extracurriculars. En segon lloc, i en relació amb la jubilació ordinària, la norma, per l’exercici 2024, estableix que es produeixi als 66 anys i sis mesos, però augmentarà progressivament fins als 67 anys amb efectes el 2027.

"Cal recordar que la majoria de les sentències en aquest país són dictades per dones"

Pel que fa a l’assumpte de la perspectiva de gènere, cal recordar que la majoria de les sentències en aquest país són dictades per dones, però a les institucions, com per exemple en el Consell General del Poder Judicial, la representació femenina és ínfima. A més, resulta que el mercat laboral tracta la maternitat i la lactància gairebé com si fos una malaltia. Els estereotips funcionen a la contra amb la dona i aquest fet, molt possiblement, implicarà noves modificacions legislatives. 

La feina també està mutant per l’elevat nombre d’estrangers que venen a buscar treball a l'Estat. La UE està adoptant posicions molt estrictes per controlar la immigració a les fronteres. A Àfrica, per exemple, hi ha molts joves sense feina que busquen oportunitats a Europa, i per això s’ha de millorar la regulació a efectes que el col·lectiu jove extracomunitari pugui venir a treballar emparat per la llei, tot considerant que hi ha vacants en certs sectors. Si no s’avança en la regulació, els emigrants continuaran utilitzant vies irregulars. L’estranger haurà de demostrar algunes condicions com que no hagi estat expulsat de la UE, però, d’altra banda, s’està creant una plataforma a la UE a la qual es podrà identificar, per part dels estrangers, les vacants que tenen les empreses. En aquest sentit, la llei 3/2023, de 28 de febrer, coneguda com a llei d’ocupació, en l'article 59, imposa a l’empresa la publicació de les seves vacants. Per això, es requereix tan aviat com sigui possible, l’aprovació d’un reglament que permeti a les empreses el seu compliment. 

"La feina també està mutant per l’elevat nombre d’estrangers que venen a buscar treball a l'Estat"

Aquesta actualització constant de les normes laborals i en matèria de seguretat social fa que el paper dels graduats i les graduades socials sigui fonamental per ajudar empreses i treballadors a adaptar-se. I, en aquest sentit, les recentment celebrades Jornades Laboralistes del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida han posat en relleu aquesta qüestió, i en les quals s’ha pogut constatar el fet que, des de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Graduats Socials d’Espanya, s’estigui intentant reduir la sobrecàrrega de treball que està patint el col·lectiu. 

Més informació
El cost laboral puja un 4,6% a Catalunya
El valor de la visibilitat: trencant barreres en la inclusió laboral
L'auge de la IA al mercat laboral: les ofertes vinculades a aquest àmbit creixen un 20%
Avui et destaquem
El més llegit