Nous temps, nous lideratges, també a la Cambra

Els canvis que estan sacsejant la societat es generen cada vegada amb major rapidesa i estan repercutint en la forma de fer negocis. La immediatesa de la informació, la globalitat del món i els canvis tecnològics estan marcant la fi d'una època en el món empresarial. Els mil·lennials dones i homes (nascuts entre 1980 i 1999), fills d’un entorn digital i que ja comencen a ocupar càrrecs de responsabilitat en les organitzacions, presenten uns valors completament diferents dels de les generacions anteriors: creuen en la igualtat, defensen la diversitat, valoren especialment el seu temps, volen que el seu treball tingui un impacte social positiu i són conscients de la importància de preservar el medi ambient.

"La jerarquia deixa de tenir caràcter masculí i s'accepta el lideratge femení basat en les capacitats, habilitats i mèrits"

Aquesta nova generació aporta, per tant, maneres de pensar i de fer molt diferents, que estan provocant un canvi en les estructures empresarials. La jerarquia tradicional masculina impositiva està perdent pes en favor d’entorns col·laboratius flexibles, basats en la diversitat i que troben les seves referències de jerarquia en diferents àrees de l'empresa, en persones col·laboradores externes o fins i tot en els seus iguals (C. de Anca i S. Aragó, IE Business School). Així doncs, la jerarquia deixa de tenir caràcter masculí i s'accepta el lideratge femení basat en les capacitats, habilitats i mèrits. A més, les dones aporten habilitats necessàries per exercir els nous lideratges, com són la capacitat de motivar i d'aconseguir que els grups de treball funcionin coordinats (A. Maitland, London Cass Business School).

Si les estructures jeràrquiques del passat no s'adapten ni als nous valors, ni als nous tipus d'empresa, ¿no hauríem de fer un examen de les nostres institucions i analitzar si s'adapten a aquest nou entorn per tal de garantir que estan preparades per afrontar el futur, els nous condicionaments i les seves dinàmiques?

En concret, la Cambra de Comerç de Barcelona, institució que en el seu moment va ser pionera i un referent en el suport al creixement del teixit empresarial català, hauria de fer una reflexió i analitzar si està preparada per afrontar aquest nou repte, que en gran mesura determinarà la seva rellevància com agent de representació de les empreses i les persones autònomes. Aquesta reflexió és imperativa i ha de fer-se tant des d'una perspectiva interna com externa. De no portar-se a terme, el risc és greu: quedar-se fora de “joc”.

Més info: Gaya: “No hi ha democràcia sense feminisme”

La perspectiva interna és important perquè s'ha de replantejar si realment el seu ple és una representació equitativa dels sectors empresarials que conformen l'economia del territori. Però a més s'ha d'analitzar a quin tipus de lideratge correspon l'estructura de la Cambra, tant la del ple, com la de la pròpia institució, i si és l'adequada de cara a afrontar els nous reptes de futur. Si acceptem com a vàlids els estudis dels experts presentats, sembla que no. El nou lideratge requereix formes de fer diferents de les existents, basades en la cooperació, més que en la imposició, on la diversitat, començant per la dona, aporti valor a l'organització. En l'actualitat la representació femenina en el ple no arriba al 10% del total de vocalies i és del 22% entre les cadires triades a proposta d'organitzacions empresarials.

La revisió des d’un punt de vista extern és també clau, perquè la forma de fer de la Cambra s’ha de caracteritzar per escoltar les empreses. Però no només les grans empreses, sinó molt especialment les PIMEs, que representen més del 90% del teixit empresarial català i per tant són sustentadores de la nostra economia. Cal donar-les suport i per això cal saber quins problemes tenen per al seu desenvolupament. És responsabilitat de la Cambra conèixer-les, analitzar les tendències de mercat i de desenvolupament tecnològic i proposar, en un treball de col·laboració amb les agrupacions de representació sectorial, accions per facilitar-los la diferenciació i el creixement internacional.

"En l'actualitat la representació femenina en el ple de la Cambra no arriba al 10% del total de vocalies i és del 22% entre les cadires triades a proposta d'organitzacions empresarials"

S'ha de fer una passa endavant i transformar la institució, perquè el model vigent no s'adapta ni a les necessitats actuals ni a les futures. A partir de maig, el nou ple haurà de treballar perquè aquest canvi sigui un fet. Perquè si no es fa aquesta passa, la Cambra esdevindrà un ens obsolet. La Cambra ha de liderar el canvi de l'entorn empresarial i donar sentit a la seva existència. Ha de renovar-se internament amb una estructura més concorde als nous temps, més incloent, amb una representació de la dona al 50%, i externament amb una visió més oberta i actualitzada de l'economia i del món empresarial.

La Cambra és necessària i la seva renovació urgent. És més, aquesta tan necessària renovació serà real només si arriba al ple nova gent, amb noves energies, nous valors i nous lideratges.

Més informació
Les dones marquen noves regles de joc a la Cambra
Urgeix un canvi real
"La meritocràcia falta quan s'ha d'arribar a l'alta direcció"
Avui et destaquem
El més llegit