Tecnologia per trencar les barreres entre metge i pacient

La tecnologia és fonamental per ajudar a trencar les barreres de comunicació entre el metge i el pacient. I no calen eines inabastables o molt sofisticades per facilitar aquesta interacció, sinó recursos que estan a l’abast de tothom com la videotrucada o els formularis online. Aquests elements ja estan ajudant pacients de tot el món a tenir una millor experiència i facilitant la seva relació amb el personal sanitari, tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu. De fet, una simple videoconferència pot millorar de forma notòria l’atenció a un pacient que hauria de passar dues hores en una ambulància per una visita de 15 minuts.

La tecnologia, a més, juga un paper en el codisseny dels serveis sanitaris per incorporar l’opinió dels pacients, familiars i professionals sanitaris; a la vegada que és rellevant al permetre una comunicació bidireccional que fa que el malalt pugui participar activament i empoderat en la seva cura.

Aquests factors fan que l’experiència del pacient i la seva avaluació sigui una tendència a l’alça en el sector mèdic i sanitari. Tot i que, com passa amb totes les innovacions, hi pot haver certa resistència al canvi al començament, la tecnologia és prou madura per millorar les coses.

"Una simple videoconferència pot millorar de forma notòria l’atenció a un pacient que hauria de passar dues hores en una ambulància per una visita de 15 minuts"

Per això, en els darrers anys ha crescut l’interès per mesurar l’experiència del pacient com un indicador de la qualitat assistencial i s’ha constatat que els pacients estan disposats a compartir dades del seu historial clínic si és per a recerca clínica i de forma anònima. Gràcies a aquesta dinàmica, els projectes de salut amb retorn d'inversió positiu ja estan incorporant mètodes i mètriques per avaluar l'impacte sobre l'experiència del pacient. Això servirà per transformar els serveis sanitaris gràcies a la definició de la qualitat que es presta i suposarà transferir poder a les persones i a les institucions gràcies a la tecnologia.

Per avançar en aquest camí, és important centrar els esforços a augmentar el valor del procés assistencial des de la perspectiva del pacient, mitjançant una avaluació de tot el procés clínic i no només de procediments concrets, com una visita o una operació.

"L’experiència del pacient i la seva avaluació són una tendència a l’alça en el sector mèdic i sanitari"

A Catalunya, aquesta nova tendència s’està començant a implantar amb pilots i projectes vinculats a malalties respiratòries cròniques, a la diabetis, al Parkinson, al càncer i al reuma o l’assistència que es presta en el part. A la vegada, la comunitat de pràctica Experiència del Pacient-Barcelona, integrada per l’Hospital Clínic, l’Hospital de Sant Joan de Déu, el Consorci Hospitalari de Vic, l’Hospital Arnau de Vilanova, l’Institut de Salut Global de Barcelona, AQuAS TicSalut i Eurecat, està treballant molt per avançar i posar en valor el parer del pacient en el seu tractament.

La visió és que la tecnologia empodera el pacient i, a través del coneixement, transfereix poder de les institucions a la gent en un procés que sempre es refereix als pacients i a les persones que l’envolten i que afavoreix un canvi que defineix la qualitat del servei, juntament amb la seguretat i l’efectivitat. En paral·lel, el progrés exponencial de la tecnologia i la biologia cap a la medicina personalitzada facilita la participació i la col·laboració entre els diferents actors assistencials, com el pacient i el cuidador, que poden prendre decisions més informades sobre el diagnòstic i el tractament.

"S’ha constatat que els pacients estan disposats a compartir dades del seu historial clínic si és per a recerca clínica i de forma anònima"

Actualment, els experts coincideixen en què les accions que cal prendre per millorar l’experiència del pacient són locals i s’han de fer a nivell de cada centre. D’aquesta forma, és possible identificar necessitats no cobertes i ajudar a definir l’atenció centrada en la persona. Les empreses de salut també juguen també un paper clau en la millora de l’atenció sanitària, atès que la recerca i l’experiència del pacient estan aparentment allunyades, però comparteixen metodologia.

Per incidir en aquest objectiu, el congrés XPatient convertirà aquest dijous Barcelona en un punt de trobada especialitzat en l’experiència del pacient a la comunitat sanitària i oferirà claus sobre l’avaluació, el disseny i la tecnologia que s’està desenvolupant en els centres sanitaris en l’àmbit de l’experiència del pacient, considerat el tercer pilar que defineix la qualitat de l’assistència mèdica, juntament amb la seguretat i l’efectivitat dels tractaments. 

Més informació
L'Eurecat es muda al 22@
Una nova tecnologia recupera el 80% d'aigua contaminada dels abocadors
iCardio, l'electrocardiògraf sense fil digital més petit del món
Avui et destaquem
El més llegit