L'emprenedoria femenina catalana i espanyola, al capdavant dels rànquings europeus

Espanya és l'únic país europeu on la taxa d'emprenedoria femenina és superior a la masculina

El 6,7% de les dones d'entre 18 a 64 anys a Catalunya estan creant una empresa o són propietàries-gestores d'un nou negoci | iStock El 6,7% de les dones d'entre 18 a 64 anys a Catalunya estan creant una empresa o són propietàries-gestores d'un nou negoci | iStock

El 19 de novembre s'ha celebrat mundialment el dia de la dona emprenedora, una celebració promoguda l'any 2014 per les Nacions Unides que té l'objectiu de reconèixer l'esforç i el valor de l'emprenedoria femenina i sensibilitzar la societat sobre els obstacles o dificultats que existeixen a l'ecosistema empresarial i financer d'arreu del món. Tant a escala mundial com nacional, la tendència dels últims anys és positiva -cada vegada s'escurça més el biaix entre ambdós gèneres-, però la dona manté gairebé unànimement la posició feble. 

A l'ecosistema català, persisteix la mateixa realitat. Segons el darrer informe Global Entrepeneurship Monitor (GEM) – Catalunya 2021-2022, el percentatge d’homes emprenedors continua sent superior al de les dones emprenedores en totes les fases del procés, encara que hi ha etapes on hi ha gairebé igualtat. És el cas dels emprenedors consolidats, on les dones representen el 49% i els homes el 51%, i el dels que han iniciat el negoci recentment, on les dones representen el 47% dels emprenedors i els homes el 53%. En canvi, la distància s'amplia en el col·lectiu d'emprenedors potencials (63% d’homes enfront de 37% de dones) o d'empreses que estan en fase naixent (56% homes i 44% dones). 

El 6,7% de les dones d'entre 18 a 64 anys a Catalunya estan creant una empresa o són propietàries-gestores d'un nou negoci

Des d'una altra perspectiva, si observem la taxa d'emprenedoria (TEA) a Catalunya segons el gènere, la de les dones se situa en el 6,7% i la dels homes en el 7,6%. És a dir, el 6,7% de les dones d'entre 18 a 64 anys a Catalunya estan creant una empresa o són propietàries-gestores d'un nou negoci. A Espanya la TEA femenina és inferior a la catalana, del 5,6%, però en comparació amb el gènere masculí, es produeix una anomalia: la taxa d'emprenedoria masculina (5,4%) és menor a la femenina.  Però, quin posicionament tenen aquestes dades respecte a la resta d'Europa?

Més info: La dona que lidera els supermercats Sorli i la “moda circular”

Espanya obté la millor ràtio

Segons el GEM 2021/22 Women’s Entrepreneurship Report, els països europeus amb més taxa d'emprenedoria femenina són els Països Baixos (13%), Bielorússia (12,8%), Letònia (12%), Irlanda (11,3%) i Anglaterra (11%). Amb la taxa més baixa s'hi troben Polònia (1,6%), Noruega (1,7%), Itàlia (3,5%), Grècia (4,6%) i Eslovàquia (5%). En aquest rànquing europeu, Espanya ocupa la 16a posició (amb una TEA femenina del 5,6%), i Catalunya obtindria la 10a posició, amb el 6,7% de taxa d'emprenedoria femenina. 

Rànquing europeu de taxa emprenedora (TEA) per gènere | GEM 2021 2022 Women's Entrepreneurship Report
GEM 2021 2022 Women's Entrepreneurship Report Rànquing europeu de taxa emprenedora per gènere

Però si atenem a la ràtio entre homes i dones, a la igualtat entre ambdós gèneres, Espanya encapçala el rànquing europeu, doncs és l'únic país on hi ha una ràtio superior a l'1. Hi ha una taxa d'emprenedoria femenina superior a la masculina que resulta en una proporció de 1,04. La seguiria Romania que es queda frisant la paritat (0,98), Bielorússia (0,90)  Eslovènia (0,86) i França (0,85). I Catalunya, en veritat obtindria la 4a posició quant a ràtio entre ambdós TEA, amb un 0,88, només superada per Espanya, Romania i Bielorússia. 

Més informació
Catalunya lidera l'activitat emprenedora l'any de la pandèmia
Els reptes de l’ecosistema emprenedor a Catalunya
Avui et destaquem
El més llegit