Nous ajuts per a la modernització dels polígons

La Diputació de Barcelona destina 30 milions d’euros als municipis per a la millora de la seva indústria

Barcelona duplica els ajuts per a la modernització dels polígons | iStock / Tomas Sereda / Diputació de Barcelona Barcelona duplica els ajuts per a la modernització dels polígons | iStock / Tomas Sereda / Diputació de Barcelona

Modernitzar i millorar els polígons industrials de Catalunya. Aquest és l’objectiu de la Diputació de Barcelona, que ha ampliat fins als 30 milions d’euros els ajuts oferts, el doble que la quantitat aprovada fa un any.

Aquesta inversió permetrà dur a terme actuacions en 56 polígons d’activitat econòmica i impulsar 116 millores o nous serveis d’infraestructures, segons informen en un comunicat. A més d’incorporar millores mediambientals o eficiència energètica i apostar per la igualtat d’oportunitats, els ajuts beneficiaran a 5.901 empreses i 79.388 treballadors.

Per al president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, cal posar en relleu la col·laboració publicoprivada, ja que “el futur del país passa per creure en la indústria”, fet que ha de permetre tirar endavant “projectes seriosos, rigorosos i possibles”.

Més info: 30 milions d'euros pels polígons industrials

Actualment, la majoria dels polígons estan desordenats i una part significativa de la seva superfície és buida, la qual cosa deriva en una gestió ineficient dels espais i, en conseqüència, en una manca d’incentiu per als empresaris.

Així mateix, molts polígons de la demarcació mostren signes evidents d’obsolescència, ja que prop del 58% de les naus i del 48% dels polígons són anteriors a l’any 1978. És per això que són necessàries mesures de modernització i de millora de la gestió integral.

Dues línies d’actuació

Tots els projectes que rebin un ajut econòmic de la Diputació de Barcelona s’hauran d’emmarcar en dues línies de suport previstes: els plans integrals o projectes específics, totes dues amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i amb un caràcter plurianual (2019-2020).

La primera línia té per objectiu contribuir al finançament d’intervencions d’alt impacte basades en un plantejament integral i estratègic, mentre que la segona té com a finalitat contribuir al finançament d’intervencions puntuals.

Imatge d'un polígon industrial

Imatge d'un polígon industrial | iStock / Toni Flap / Diputació de Barcelona

Durant la primera edició del programa d’ajuts es van destinar 10 milions d’euros a cinc projectes de plans integrals i 11 milions d’euros a 17 projectes específics.

Per a participar en el programa d’ajuts, els projectes hauran de tenir també com a objectiu el desplegament o millora de les xarxes de subministrament i evacuació d’aigües, de les xarxes d’energia, de telecomunicacions o dels sistemes de seguretat antiintrusió. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 de novembre.

Més informació
Els poligoners s'estimen més l'escombra que el 4.0
Polígons industrials, renovar-se per sobreviure
Els polígons valencians es modernitzen
Avui et destaquem
El més llegit