Una firma francesa tria Sant Boi de Llobregat per desenvolupar un asfalt d'economia circular

Eiffage Infraestructuras ha substituït el betum per residus provinents de la indústria paperera, fet que també permet rebaixar la temperatura de fabricació de l’asfalt i, a la vegada, reduir l’impacte ambiental del procés

Eiffage Infraestructuras ha desenvolupat a les seves instal·lacions de Sant Boi de Llobregat un nou tipus d'asfalt | iStock Eiffage Infraestructuras ha desenvolupat a les seves instal·lacions de Sant Boi de Llobregat un nou tipus d'asfalt | iStock

Eiffage Infraestructuras, empresa que pertany a la companyia francesa Grup Eiffage, ha desenvolupat a les seves instal·lacions de Sant Boi de Llobregat un nou tipus d’asfalt que redueix un 125% les emissions de CO2 en el seu procés de fabricació, transport i instal·lació. Es tracta d’un procés d’economia circular que utilitza residus provinents de la indústria paperera en lloc del betum, un material que prové del petroli i que es fa servir habitualment per produir l’asfalt.

La companyia ha dut a terme una prova pilot d’aquest nou tipus d’asfalt en un tram de 300 metres de la carretera T-240 al seu pas per La Bisbal del Penedès (Baix Penedès). Ara, l’empresa analitzarà el rendiment i la resistència de l’asfalt amb els diferents canvis de temperatura, i es farà la comparació amb el tram de carretera més proper que té asfalt convencional.

“L'ús de mescles amb aquest biolligant en la construcció i conservació de carreteres permet executar obres neutres en carboni, ja que es compensen les emissions de CO2 generades en la fabricació, transport i posada en obra de la mescla”, afirma María Elena Hidalgo. En aquest sentit, la directora tècnica d’Eiffage Infraestructuras apunta que “en concret, en el tram experimental de 300 metres executat, s'han deixat d'emetre 16,7 tones de CO₂ respecte a la solució convencional”. El fet d’utilitzar aquest biolligant combinat amb un 40% d’asfalt reciclat en el procés de fabricació de la nova mescla asfàltica permet reduir entre 30 i 40 graus la temperatura per produir-lo sense rebaixar-ne la qualitat i reduint l’impacte ambiental de tot el procés. 

Fa poques setmanes, la Generalitat va tirar endavant el Full de ruta de l'economia circular a Catalunya (FRECC) 2030 per accelerar la transició cap a una economia més circular i justa que maximitzi el valor dels recursos i que actuï com a palanca de la transformació en un marc de col·laboracions entre actors clau. El FRECC defineix la missió, la visió, els objectius estratègics i els objectius operatius per caminar cap a una economia més circular amb un horitzó temporal que abasta fins a l'any 2030. El FRECC té quatre objectius estratègics i operatius centrats a contribuir a desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos i la generació d'emissions; accelerar la transformació social, cultural i laboral envers la circularitat; assegurar la transició efectiva envers un teixit industrial i empresarial circular i digitalitzat, i facilitar la creació d'un marc favorable a la transició envers l'economia circular.

Més informació
El Govern aprova un full de ruta de l'economia circular fins el 2030
Les empreses catalanes capten 50 milions d'euros en el PERTE d’economia circular
El Baix Llobregat supera els 346.000 llocs de treball
Avui et destaquem
El més llegit