La Diputació de Barcelona, al costat del teixit empresarial local

La institució accelera el creixement de les empreses del territori donant suport als professionals en la creació, consolidació i creixement de les companyies

La Diputació de Barcelona accelera el creixement de les empreses del territori | Shutterstock La Diputació de Barcelona accelera el creixement de les empreses del territori | Shutterstock

La Diputació de Barcelona s'ha compromès a contribuir de forma activa a l’assoliment de l’Agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) mitjançant el suport a la seva localització a tot el territori de la demarcació de Barcelona. Així, la Diputació de Barcelona aspira a convertir-se en un referent de la innovació en la implementació dels ODS, i el seu rol, com a xarxa de municipis, és idoni per assolir aquest objectiu.

En matèria empresarial, la Diputació dedica bona part dels seus esforços en l’objectiu  8: el de promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. I aquesta Corporació ho està posant en pràctica de manera transversal a través de diferents iniciatives com la Xarxa dels Serveis Locals d’Ocupació o els Centres Locals de Serveis a les Empreses, entre d’altres.

3.300 empreses creades i 4.300 llocs de treball

L’any 2018, els 98 Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) que hi ha a la província de Barcelona, impulsats per la Diputació de Barcelona van ajudar a crear 3.293 empreses arreu de la demarcació que, en conjunt, van generar 4.341 llocs de treball. A més, van atendre a 72.000 persones emprenedores i 36.000 empreses.

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses són els departaments ubicats als ajuntaments o altres ens locals que treballen amb l’objectiu de desenvolupar el teixit empresarial del seu territori. Fonamentalment, contribueixen a la creació, consolidació i el creixement de noves empreses i de les empreses ja existents per millorar-ne la seva competitivitat. La seva activitat se centra a acompanyar les persones emprenedores i les empreses en els processos de gestació, creació, posada en marxa i consolidació de les seves iniciatives empresarials mitjançant diferents serveis.

Els Serveis Locals d’Ocupació tenen com objectiu promoure la qualificació professional de les persones tot adaptant-la a les necessitats del teixit empresarial

Si es té en compta el total de les empreses creades amb pla d’empresa als CLSE per sectors, destaquen les empreses dedicades al  comerç (398) que representen un 22,63% del total, les empreses de serveis personals (307) amb un volum del 17,45%, les empreses de serveis a empreses (253) amb un 14,38% i les de la restauració (241) que representen un 13,7% del total d’empreses creades amb pla d’empresa.

Un altre dels dispositius per atendre a les empreses són els Serveis Locals d’Ocupació, que, entre d’altres, té com objectiu promoure la qualificació professional de les persones tot adaptant-la a les necessitats del teixit empresarial i establir vincles de col·laboració amb les empreses per detectar les seves necessitats de personal i oferir-los mà d’obra qualificada per cobrir les seves vacants. D’aquesta manera, es millora l’ocupabilitat de les persones aturades per incrementar les seves possibilitats de trobar feina. Gairebé un 30% de les empreses s’atenen en aquests serveis, una xifra que ha augmentat en més de 16 punts en els darrers 10 anys.  A més, s’han gestionat 25.191 ofertes de feina gestionades, s’han atès 20.737 empreses ateses i ajudat a realitzar 40.431 contractes.

La Diputació de Barcelona, al costat dels emprenedors

La Diputació a més de donar suport al teixit empresarial local, vol estar al costat d’aquells que emprenen. Per això compta amb 45 Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) a la província, que realitzen la tramitació de constitució de les formes jurídiques més habituals com autònoms o societats limitades.

Amb aquest servei, les persones emprenedores poden gestionar telemàticament d’un sol cop fins a 22 tràmits, crear l’empresa en 48 hores i al mateix lloc on s’assessora el pla d’empresa, realitzar l’alta d’activitat. L’objectiu és facilitar i simplificar els tràmits de constitució de determinades formes jurídiques. Fins el setembre d’enguany, el nombre d'altes d'autònoms i societats limitades a la demarcació de Barcelona realitzades a través dels Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE), van arribar a 1223 (216 societats limitades i 1007 autònoms).

Enfortir la col·laboració público-privada

En l’aposta de la Diputació de Barcelona per treballar amb el teixit empresarial i especialment, la petita i mitjana empresa, impulsa conjuntament amb Pimec, el programa Accelera el Creixement, que té com a objectiu proporcionar les eines i el suport necessaris perquè les empreses reflexionin i identifiquin les claus d’èxit per al seu creixement a partir d’un full de ruta validat per persones expertes en el foment del creixement empresarial. Actualment, en aquesta 8a edició una cinquantena d’empreses en el projecte.

Així impulsen i estructuren la transmissió d’empreses com a via de creixement d’activitat econòmica

En les set edicions anteriors, han participat en aquest programa 67 ajuntaments i un total de 347 pimes. L’avaluació de les empreses tres anys després de la seva participació en el programa ha estat molt satisfactòria, de manera que l’ocupació de les empreses participants en aquestes tres primeres edicions ha incrementat un 21%, la facturació un 27% i els beneficis un 87%.  A més, un 72% de les empreses participants en aquestes tres primeres edicions del programa han introduït nous productes o serveis a la seva cartera, i un 64% han millorat la seva gestió.

Un altre dels programes que compta amb la col·laboració del sector privat és la Reempresa, que és realitzat conjuntament amb Cecot. L’objectiu és impulsar i estructurar la transmissió d’empreses com a via de creixement d’activitat econòmica, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació al municipi.

Més competitivitat

Des de 2012 fins a l’actualitat, els 35 punts de Reempresa de la demarcació de Barcelona, que compten amb el suport de la Diputació, van assolir 1.100 reempreses d’èxit evitant que es perdessin més de 2.900 llocs de treball i generant una inversió induïda de prop de 35 milions d’euros. En aquest context, i per afavorir la competitivitat de les empreses incloses als sistemes productius locals, enfortir la col·laboració público-privada i generar llocs de treball per als col·lectius més impactats per l'atur, la Diputació té en marxa  el projecte Ocupació a la indústria local 2018-2020, dotat amb 4 milions d’euros. 

El tret estratègic d'aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona és que les intervencions dels ens locals han de focalitzar els esforços en sectors que formin part d'un sistema productiu local, és a dir, en activitats localitzades en un entorn productiu on empreses del mateix sector, per proximitat i característiques comunes, poden cooperar, generar economies d'escala, disposar d'alta flexibilitat productiva i mà d'obra relativament abundant i especialitzada.

El tret estratègic d'aquesta iniciativa és que les intervencions dels ens locals han de focalitzar els esforços en sectors que formin part d'un sistema productiu local

Tal com s’extreu del balanç de les dues darreres edicions d'aquest programa, la implicació de l’empresa duplica la possibilitat de contractació: un 25% dels contractes són de més de sis mesos; i aquesta xifra augmenta fins el 35% si l’empresa que contracta és participant; s’insereix un 59% dels alumnes que fan pràctiques a les empreses; i s’ha aconseguit una inserció del 51% en majors de 45 anys.

Finalment, la Diputació està desenvolupant el Pla de Modernització de Polígons per tal de millorar la qualitat dels seus polígons d’activitat econòmica, adaptar-los a la nova realitat, augmentar-ne la competitivitat i atreure nova activitat econòmica.

Més informació
La Diputació ajuda a crear 3.293 empreses i 4.241 llocs de treball a Barcelona
Un de cada dos aturats troba feina a la indústria amb el programa d’ocupació de la Diputació
Bibliobusos, parcs naturals i padró: els serveis de la Diputació de Barcelona
Pimec i la Diputació de Barcelona impulsen la innovació de 50 pimes
Avui et destaquem
El més llegit