La majoria de catalans creu que el turisme és beneficiós

Una de cada cinc persones considera aquest sector com el que més riquesa econòmica aporta a la seva comarca

Les crítiques al turisme augmenten quan més a prop de la ciutat de Barcelona es viu | Acistock
Les crítiques al turisme augmenten quan més a prop de la ciutat de Barcelona es viu | Acistock

Nou de cada deu persones consideren el que el turisme és beneficiós pel territori on viuen. Així ho indica un estudi realitzat per la Diputació de Barcelona sobre la percepció que els ciutadans de les comarques de la demarcació, excepte el Barcelonès, tenen sobre el turisme. A més, el 60% de la població cita el turisme com el sector o activitat econòmica que aporta més riquesa a la seva comarca, només per darrere de la indústria. A continuació se situen altres sectors com els servies, l’agricultura, la pagesia, la ramaderia i la mineria i el comerç.

A banda de l’aportació econòmica, altres aspectes positius que consideren els ciutadans del turisme és l’intercanvi cultural (segons un 11,6% dels enquestats) i la creació de llocs de feina (8,6%). Tot i això, els aspectes negatius d’aquest sector estan relacionats amb la convivència: les aglomeracions (23,3%), el turisme de borratxera (14%), l’incivisme (9,7%), el turisme de mala qualitat (8,4%) i el vandalisme (4,7%), entre d’altres.

Per un altre costat, l’estudi també posa de manifest la necessitat de continuar fomentant el turisme, segons els enquestats. Dos terços pensen que no s’està arribant al límit i no afecta l’espai públic dels residents. Tot i això, tres de cada deu considera que la seva comarca no hauria d’atraure més turistes, ja que s’està arribant al límit de capacitat.

En general, les crítiques al turisme augmenten quan més a prop de la ciutat de Barcelona es viu. Tot i això, més de la meitat dels ciutadans té una opinió favorable sobre la gestió que es fa del turisme a la seva comarca, i un 10% la critica.

Més informació
Sense turistes 1.200 comerços de Barcelona haurien de tancar
4,7 milions de turistes voltant per Barcelona
El 23% de la despesa turística estrangera es queda a Catalunya
Avui et destaquem
Comentaris