30 milions d'euros per modernitzar els polígons

La Diputació de Barcelona vol dotar les zones industrials obsoletes amb fibra òptica i millorar la mobilitat i l'estalvi energètic per cobrir les necessitats actuals

La millora dels polígons industrials és una tasca pendent de l'economia actual La millora dels polígons industrials és una tasca pendent de l'economia actual

La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, posa en marxa un Pla de modernització de polígons, dotat amb 30 milions d’euros. L’objectiu és millorar-ne la qualitat finançant inversions d’alt impacte que permetin transformar-los i, en conseqüència, augmentar la competitivitat de les empreses que s’hi ubiquen, fer-les créixer i crear nous llocs de treball, aconseguint de retruc incrementar el PIB industrial català. "Oferim oportunitats a tots els ajuntaments, per a requilibrar el territori. Volem prioritzar els projectes dels ajuntaments de fora de l'àrea metropolitana, és de justícia", ha explicat la presidneta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa. 

El pla preveu augmentar la millora competitiva de 6.000 empreses i 120.000 treballadors i vol potenciar la col·laboració publicoprivada, buscant aliances amb el món local i empresarial perquè aquest últim tingui un paper protagonista i aposti per aquesta transformació integral. Així, aquest Pla de modernització de polígons es completarà amb la inversió d’entre 10 i 20 milions d’euros a càrrec d’ajuntaments i empreses (en funció del projecte, el cofinançament de la Diputació oscil·larà entre el 50 i el 75% del cost).

Castells: "Cal retornar a la indústria un paper relevant en l'economia catalana"

"Cal retornar a la indústria un paper relevant en l'economia catalana", ha explicat el vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, Marc Castells. "Les administracions assumim el repte", ha afegit, "però els ajuntaments i les empreses també han de fer un esforç, presentant necessitats i projectes"

D’aquesta manera, la Diputació de Barcelona, que porta més de deu any sent referent en Polígons d’Activitat Econòmica (censos, manuals, estudis, formació, subvencions, assistència tècnica), ara invertirà 30 milions d’euros per modernitzar-los en matèria d’infraestructures, serveis, promoció, actuacions innovadores, depenent de cada cas. És a dir, instal·lar fibra òptica si és necessària, millorar la mobilitat del polígon, implantar millores d’estalvi energètic (plaques solars, p. ex.), accions de simbiosi industrial entre les empreses, etc.

Molts polígons, petits i obsolets

La posada en marxa d’aquest Pla de modernització de polígons parteix d’una anàlisi acurada de la situació actual. La demarcació de Barcelona compta, en l’actualitat, amb més de 1.000 polígons censats. Més de la meitat (60%) ocupen menys de 10 hectàrees, tot i que la superfície mitjana és de 19,2 ha.

El 48% dels polígons i el 58% de les naus són anteriors a 1978

S’estima que el 40% de tota aquesta superfície industrial està sense activitat econòmica i que el 48% dels polígons i el 58% de les naus són anteriors a 1978, amb els dèficits importants que comporten aquests quasi 40 anys d’antiguitat. Unes mancances que es centren principalment en: manteniment i conservació, subministraments bàsics, mobilitat, seguretat, serveis a les empreses i persones i telecomunicacions.

En els darrers 30 anys, les necessitats dels polígons han canviat: s’hi ubiquen serveis, necessitat de fibra, mobilitat sostenible i indústria 4.0, entre d’altres. En aquest context, la Diputació de Barcelona vol revertir la situació:

  • Millorant el polígons, sense invertir en cap cas en nou sòl industrial
  • “Superant” els límits municipals en matèria de polígons, igual que els ajuntaments ho fan a l’hora de mancomunar serveis municipals
  • Optimitzant els espais buits fent una anàlisi real de la seva utilitat com a sol industrial (i, si cal, reconvertir-lo a altres usos)

Com es concretarà?

El Pla de modernització de polígons es concretarà en dos tipus d’actuacions. D’una banda els Plans Integrals, per a polígons que tinguin més de 50 hectàrees i més de 100 empreses o més de 1.000 treballadors i disposin d’un “pla d’acció”. De l’altra, els Projectes Específics: transformacions puntuals per a polígons de més de 5 hectàrees i més de 10 empreses o més de 100 treballadors. Aquest projectes contemplen intervencions concretes, com fibra òptica, mobilitat, millores d'estalvi energètic, simbiosi industrial o reaprofitament d'aigües, entre d’altres. 

"Si amb aquest pla podem millorar els poligons i oferir la possibiitat que els ciutadans puguin treballar a prop de casa, haurem aconseguit un dels principals objectius que ens marca Nacions Unides des de la Nova Agenda Urbana", ha explicat Conesa. 

Connectar els ciutadans amb les oportunitats de futur

Aquest Pla de modernització de polígons s’inclou al Pla d’Actuació de Mandat de la Diputació de Barcelona (PAM) 2016-2019 que preveu, entre els 6 objectius estratègics, el d’impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació. La Diputació vol “connectar els ciutadans amb les oportunitats de futur” i apostar pel territori com un element de generació de riquesa i creació de llocs de treball, potenciant la qualitat i l'impacte dels plans locals d'ocupació i, alhora, posant els recursos gestionats per la corporació al servei de l'ocupació dels col·lectius més vulnerables.

El programa específic que, des del 2005, acompanya els ajuntaments en la millora dels polígons, se suma a d’altres iniciatives que la Diputació de Barcelona impulsa per a enfortir el teixit econòmic local i millorar l’ocupació. Es tracta, entre d’altres, del programa “Accelera el creixement” de suport a empreses, el servei “Reempresa”, el projecte “Ocupació a la indústria local” o els Centres Locals de Serveis per a Empreses

Més informació
La connectivitat 5G arriba a l'are@8 de Barcelona
Catalunya vol ser 'smart country'
Polígons industrials, renovar-se per sobreviure
Avui et destaquem
El més llegit