El Vallès Oriental tanca el 2023 amb una xifra rècord de 155.000 llocs de treball

La comarca va acabar l'any amb 19.532 persones aturades, el valor més baix per a un mes de desembre des del 2007

Polígon industrial a Granollers | Ajuntament de Granollers Polígon industrial a Granollers | Ajuntament de Granollers

El Vallès Oriental va acabar el 2023 amb xifres històriques d’afiliacions a la Seguretat Social. Concretament, la comarca va superar els 155.000 llocs de treball a finals de desembre i es va situar en màxims per a aquest mes des del 2008. Aquesta evolució contrasta amb la del teixit empresarial, que ha patit un lleuger retrocés en termes anuals.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, que analitza el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball i l’afiliació segons residència padronal, així com el resum mensual de l’atur registrat a la comarca.

El teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior només a la construcció (1,6%)

11.723 empreses

L'informe indica que el Vallès Oriental va registrar 11.723 empreses (comptes de cotització) a finals de desembre del 2023, un -0,6% respecte al mateix període de l’any anterior (72 empreses menys). Aquesta evolució és oposada a la registrada pel conjunt de Catalunya, on s’ha donat un creixement del 0,3%. Així mateix, respecte al trimestre anterior es registra una disminució de 15 empreses (-0,1%).

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior només a la construcció (1,6%), mentre que als serveis i la indústria ha disminuït (un -0,6% i un -1,8%, respectivament). Segons la grandària, el nombre d’empreses només ha crescut entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors), un 3,7%. En canvi, el teixit empresarial ha disminuït a la resta de trams: un 0,8% a les microempreses (fins a 9 treballadors) -que representen el 80,2% del total-, un 0,3% les petites (de 10 a 49 treballadors) i un 2,6% a les grans empreses (de més de 249 treballadors).

Més info: 6 de cada 10 empreses del Vallès Oriental no disposen de pla de digitalització

El creixement ha estat més intens entre les dones (2,8%) que entre els homes (1,6%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d'edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-2,0%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 7,4% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera -que representen el 9,6% del total-, enfront de l’1,6% dels afiliats/es de nacionalitat espanyola.

Més informació
El coronavirus colpeja el sector industrial del Vallès Oriental
L'esperança de vida d'un bar al Vallès Oriental és d'un o dos anys
Les motos acceleren l'ocupació hotelera fins al 89%
Avui et destaquem
El més llegit