Antoni Garrell i Guiu

Antoni Garrell
Director Fundació ESDi

Antoni Garrell és Enginyer Industrial, especialista en gestió i en economia del coneixement. Fou fundador del Cercle per al Coneixement i impulsor de la Fundació Indicis que centra la seva activitat en aspectes de sostenibilitat i clima, també ha sigut vicepresident de la Fundació per la Indústria. Des de 1998 és Director General de la Fundació per l'ESDi (FUNDIT).

Twitter