Compte enrere per a la rehabilitació energètica d'habitatges

El fons Next Generation inclouen tres programes de subvenció específicament adreçats a propietaris i comunitats de veïns

L'objectiu dels fons europeus és rehabilitar 20.000 habitatges l’any, durant tres anys | iStock L'objectiu dels fons europeus és rehabilitar 20.000 habitatges l’any, durant tres anys | iStock

El fons Next Generation tenen l'objectiu de remoure tota l'economia de la zona euro amb tres principals pilars: digitalització, sostenibilitat i ocupació. En el vessant de la sostenibilitat, per Catalunya hi ha destinats 480 milions d'euros en tres programes de subvencions específicament adreçats a propietaris d’habitatges i comunitats de veïns. L'objectiu? Rehabilitar 20.000 habitatges l’any, durant tres anys. Però hi ha un gran obstacle per aconseguir-ho: el temps. Totes les subvencions han d'estar aprovades abans de setembre del 2023. Per aquest motiu, i per facilitar la canalització d'aquests ajuts europeus, els col·legis catalans d'arquitectura tècnica activen l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR).

A través d'aquestes oficines, els col·legis divulgaran, impulsaran, informaran i assessoraran les persones propietàries i les comunitats de veïns sobre els programes de rehabilitació energètica finançats pels fons Next Generation. L’OTR actuarà de mitjancera entre la Generalitat i els usuaris últims dels ajuts. Presencialment hi haurà 14 OTR distribuïdes pel territori català, però el Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya han volgut donar importància a la web (otr.cat) com una via per a centralitzar tota la informació per al ciutadà.

Les tres subvencions

La primera subvenció adreçada a propietaris d'habitatges o comunitats de veïns és la del Llibre d'Edifici, també coneguda com el passaport de l'edifici: un diagnòstic de l'edifici juntament amb el pla d'actuacions per millorar en termes d'eficiència energètica. Els fons Next Generation cobreixen el 100% dels costos per a realitzar el llibre de l'edifici.

Però després del pla, ve l'acció: el programa Edificis. Els ajuts europeus subvencionen el 40% dels costos dels projectes de rehabilitació energètica d'edificis sempre i quan s'aconsegueixi una reducció del consum d’energia primària de l'edifici del 30%. Si la reducció és superior, el percentatge augmenta i pot arribar fins al 80%. Però si la reducció no arriba al 30%, no es pot aprovar la subvenció. 

El programa Habitatges, és com el d'Edificis, però per a propietats individuals i amb un límit de 3.000 euros per habitatge. Tampoc és aplicable a segones residències. 

A més, diverses entitats bancàries han signat un acord amb la Generalitat per oferir préstecs específics per a comunitats de veïns que apliquin a aquestes subvencions. Són préstecs de 10 a 15 anys, amb tipus d’interès baixos i amb un període de carència, de manera que no es comencen a pagar fins que les obres ja s’han enllestit, moment en el qual els veïns ja comencen a gaudir de l’estalvi en la factura energètica mensual. 

Justos de temps

"És important que siguem eficients perquè anem justos de temps. Tenim un any i mig per aplicar a les subvencions i que s'aprovin", indica Celestí Ventura, president del CAATEEB. Els ajuts europeus comprenen totes aquells projectes que s'hagin fet a partir de febrer del 2021 i totes aquelles sol·licituds que s'hagin aprovat abans de setembre del 2023. El Consell de Col·legis calcula que, entre que la comunitat comença el tràmit fins que s'aprova poden ser mínim cinc mesos. Un cop aprovat, les obres han d'estar finalitzades el juny del 2026 i la subvenció es rebrà a finals d'aquell mateix any.

Dels 480 milions destinats a rehabilitació energètica a Catalunya que no s'hagin designat a cap projecte, es distribuiran per altres comunitats. "Els fons prioritzen agilitat i eficiència, si no has arribat a temps, ho aprofita un altre", especifica Ventura. 

Els candidats

Del parc d’habitatges de Catalunya, hi ha 300.000 habitatges que tenen les pitjors qualificacions d'eficiència energètica, F i G. Són els candidats principals per rebre les subvencions dels fons Next Generation perquè tenen més possibilitats d'aconseguir una retallada del 30% del seu consum energètic. D'aquest volum d'habitatges, el Consell de Col·legis creu que arribaran al 5%, és a dir, 60.000 habitatges, 20.000 anuals. 

La principal línia d'actuació serà l'aïllament tèrmic. Per aconseguir-ho, tenen previst "abrigar els edificis", especifica Ventura. 

L'actuació dels ajuts és molt concreta i deixa molts edificis fora, però, des del Consell recomanen no desaprofitar l'oportunitat. "Aquests fons són un impuls -indica Ventura-. Pensant en l’objectiu 2050 poden semblar poca cosa, però pensant en l’economia són realment un bon impuls".

Més informació
Nova línia de 37 milions d'euros per a la rehabilitació energètica
Flix acull la primera comunitat energètica de les Terres de l'Ebre
Pobresa energètica i pobresa residencial: dues cares de la mateixa moneda
Avui et destaquem
El més llegit