El turisme i les exportacions impulsen l'economia catalana

Segons el centre d'estudis del BBVA, el PIB català tancarà el 2023 amb un creixement d'un 2,7%

Miguel Cardoso, economista en cap del BBVA | Cedida Miguel Cardoso, economista en cap del BBVA | Cedida

L’economia catalana tancarà el 2023 amb un creixement del 2,7%, segons dades facilitades pel centre d’estudis del BBVA. Sota el criteri de l’entitat, el bon comportament del turisme i les exportacions justifiquen les previsions dels analistes. En clau estatal, el BBVA calcula un creixement d’un 2,4%. De cara al 2024, el servei d’estudis preveu que Catalunya crearà uns 180.000 nous llocs de treball, cosa que situaria la taxa d'atur en un 8,2%. Malgrat liderar la creació d’ocupació, durant el tercer trimestre de l’any, el mercat laboral català ha registrat una menor activitat dels serveis públics, el comerç, el transport i l’hostaleria. 

Girona i Tarragona són les zones on s’ha experimentat una major desacceleració en el creixement de l’afiliació. L'encariment de l'energia, la pujada al preu del petroli i la inflació elevada estarien afectant negativament l'economia catalana, donat el pes del comerç exterior a l'activitat. La recuperació de les exportacions en els primers mesos de l'any hauria contribuït a salvar els mobles. 

L'any 2024, l'economia catalana creixerà menys que en el 2023, però en línia amb les estimacions de creixement del PIB d'Espanya. Totes dues creixen un 1,8%, segons les estimacions del BBVA. Aquest escenari es produeix per l’elevada incertesa i l’augment dels tipus d’interès. “La manca de demanda externa es podrà compensar amb millors dades del consum a la llar, després de dos anys on hem vist un menor poder adquisitiu”, descriu Miguel Cardoso, economista en cap de l’entitat bancària. 

Salaris per damunt de la inflació 

L’expert no ha descartat que, a curt termini, els salaris puguin créixer “consistentment” per damunt de la inflació, a partir dels nous acords relacionats amb les actuals negociacions salarials. Sense deixar l’àmbit laboral, Cardoso veu difícil que Catalunya tingui una taxa d’atur inferior al 8%. En aquest sentit, l’estudi ha concretat com el 70% dels nous treballadors registrats, en el darrer any, són estrangers. 

Pel que fa al mercat immobiliari, l’informe reflecteix que l’augment dels tipus d’interès i el menor dinamisme de l’ocupació tindran un impacte negatiu en la venda d’habitatges. La davallada a Catalunya és d’un 15,7%, gairebé dos punts per sobre de la mitjana estatal. El consum, un dels indicadors que millors resultats està registrant a la comunitat, hauria continuat creixent durant el tercer trimestre. Encara que es mostra un bon dinamisme del consum a tot el territori, les dades d'inici d'any van estar recolzades principalment per allò que s'ha observat a la província de Barcelona, encara que el tercer trimestre són Lleida i Girona les que han mostrat un millor comportament. 

El passat mes d'agost, la compravenda d'habitatges va caure un 21% en comparació amb el mateix mes de l'any passat (4.757 operacions), segons dades facilitades pel Col·legi Notarial de Catalunya. Es tracta de quasi quatre punts percentuals més que la mitjana espanyola, que va registrar un retrocés del 17,3%, i situa Catalunya com un dels territoris on es va produir un major descens en la compravenda d'habitatges. Pel que fa al preu mitjà per metre quadrat, va ser de 1.878 euros i va donar lloc a una variació interanual del -2,2%. Pel que fa al conjunt de l'Estat, va pujar un 1,8%, fins als 1.526 euros per metre quadrat. Si es tenen en compte el nombre de préstecs, van retrocedir un 27% en comparació amb l'agost del 2022, lleugerament per sobre la mitjana espanyola. En total, es van autoritzar 2.957 operacions per valor de 160.854 euros de mitjana. Les dades de l'Observatori Notarial de Catalunya també mostren que a constitució de societats va experimentar un creixement del 15,3% interanual a Catalunya, quatre punts per sobre la mitjana estatal. 

Miguel Cardoso també ha aprofundit sobre un aspecte vital per l'economia catalana com és l'aplicació dels fons Next Generation. Segons el criteri de l'analista del BBVA, la bona evolució de la inversió a Catalunya ha estat impulsada pels recursos procedents de Brussel·les. A més, Cardoso ho relaciona amb la desaparició progressiva dels colls d'ampolla i l'efecte multiplicador d'aquesta situació pel món industrial. Només en l'àmbit de la construcció, els visats d'obra no residencial han crescut un 15% durant el primer trimestre de l'any. 

Més informació
El 24,8% del finançament del BBVA a Catalunya és per a projectes sostenibles
El BBVA dibuixa un bon escenari per Catalunya
El PIB català creix un 5,5% el 2022
Avui et destaquem
El més llegit