Catalunya amplia l'ajuda del lloguer i incrementa la deducció de 300 a 500 euros

A partir d'ara, tindran dret a la bonificació les persones amb una renda inferior als 30.000 euros

La consellera d'Economia, Natàlia Mas Guix, atenent els mitjans de comunicació | ACN La consellera d'Economia, Natàlia Mas Guix, atenent els mitjans de comunicació | ACN

El Govern amplia el total de beneficiaris que tenen dret a deduir-se el lloguer fixant el límit de renda en 30.000 euros anuals, segons detalla la llei d'acompanyament dels pressupostos. Fins ara, podien accedir a aquesta bonificació les persones que percebien fins a 20.000 euros aquell exercici. A més d'apujar el topall d'ingressos, la Generalitat incrementarà l'import de la deducció de 300 a 500 euros

La mesura està pensada per a beneficiar col·lectius vulnerables com ara joves, aturats, famílies monoparentals, nombroses, persones amb discapacitats i vidus. La llei d'acompanyament fixa les prioritats en àmbit fiscal i també inclou la rebaixa de l'IRPF per a 2,6 milions de contribuents. La reducció de l'impost va donar-se a conèixer a principi de setmana quan el Govern va detallar que el primer tram de tributació passarà del 10,5% al 9,5%.

D'altra banda, la norma que acompanya els comptes també fixa altres novetats en temes fiscals, sobretot en l'àmbit de la violència masclista. En aquest cas, es redueix la càrrega fiscal dels canvis de domicilis o les herències. Així doncs, el Govern aprova una deducció de l'IRPF per a lloguer habitual per part de les víctimes del 20% fins a 1.000 euros anuals. El percentatge i l’import s’eleven al 25% i 1.200 euros si, a més, la dona té una discapacitat igual o superior al 65%.  

També s'implementa la reducció del 95% per als descendents de les víctimes a l'hora d'assumir un habitatge habitual o per la donació de diners per adquirir-lo. La rebaixa tindrà un límit màxim de 100.000 euros o bé de 200.000 si la persona té discapacitat del 65% en amunt. A més, es posarà en marxa una bonificació del 99% de la quota tributària per a descendents i ascendents de sang en les adquisicions de patrimoni per causa de mort  d'una víctima de violència masclista.

El Govern amplia el total de beneficiaris de l'ajut al lloguer i incrementa l'import de la deducció de 300 a 500 euros

La norma també inclou un tipus de gravamen del 5% per l'adquisició de l'habitatge habitual per a víctimes. Les persones podran accedir a aquest ajut sempre que la suma de les bases imposables general i de l’estalvi, menys el mínim personal i familiar, no excedeixi dels 36.000 euros en la darrera declaració de l’IRPF.

Així mateix, s'afegeix a les sancions per incompliment de l'obligació comunicació de dades la no inscripció de pisos en el Registre d'habitatges buits i d'ocupats sense títol ocupant, així com el de grans tenidors per millorar el control. D'altra banda, la llei d'acompanyament als pressupostos proposa un canvi en el dipòsit de fiances que haurà de mantenir disponible l'Institut Català del Sòl, rebaixant-ho del 10% al 5%. El document assenyala que aquesta reducció permet garantir que es podrà fer front a les eventuals retirades perquè que en els darrers anys les constitucions de fiances sempre han superat les devolucions i cancel·lacions.

Més informació
L’oferta de lloguer a Barcelona ha caigut prop d’un 60% en cinc anys
Quant (i per què) ha caigut l’oferta comercial de lloguer a Barcelona?
El lloguer a Sant Cugat es dispara un 60% en 10 anys
Avui et destaquem
El més llegit