Collint el demà: la modernització del camp en temps de revolta

La transformació digital es presenta com una oportunitat per superar alguns obstacles, promovent un model agrari més sostenible, eficient i competitiu

La pagesia es troba en moments de canvis | iStock La pagesia es troba en moments de canvis | iStock

Aquests dies, el camp i el sector primari han estat molt presents en les nostres vides arran de les protestes. El sector agroalimentari, a casa nostra i arreu d'Europa, es troba en un moment crucial. En aquests moments s'enfronta a una sèrie de desafiaments com ara la disminució de la renda agrària, el canvi climàtic, l'escassetat de recursos naturals, la burocratització i la competència global. Ara bé, la transformació digital es presenta com una oportunitat per superar alguns obstacles i aportar algunes solucions, promovent un model agrari més sostenible, eficient i competitiu.

La transformació digital en el camp i l'activitat agrícola pot abastar multitud de projectes, permeteu-me aquí destacar-ne alguns que es podrien considerar:

 • Agricultura de precisió: Implementació de tecnologies com sensors, drons i GPS per recopilar dades detallades sobre el sòl, els cultius i les condicions meteorològiques. Desenvolupant per exemple de plataformes que integrin dades per proporcionar informació precisa sobre la gestió de la finca, l'aplicació d'ensums i la presa de decisions basada en dades.

 

 • Gestió de cultius intel·ligents: Sistemes de gestió de cultius basats en intel·ligència artificial (IA) per predir malalties, optimitzar la irrigació i millorar la salut general dels cultius. Amb implementació d'algorismes d'aprenentatge automàtic per analitzar dades històriques i en temps real, oferint recomanacions precises als agricultors.

 

És vital trobar solucions que ajudin els agricultors a gestionar eficientment els recursos hídrics, millorant la sostenibilitat i reduint el rebuig

 

 • Internet de les Coses (IoT) en agricultura: Integració de sensors IoT en maquinària agrícola, equips i cultius per monitorar i controlar remotament diverses variables. Desenvolupament d'una xarxa de dispositius connectats per recopilar dades en temps real sobre condicions dades clau del sistema de cultiu o ramader.

 

 • Plataformes de comerç electrònic agrícola: Creació de plataformes en línia que connectin agricultors, productors i consumidors, facilitant la venda directa de productes agrícoles. Desenvolupant sistemes segurs i eficients per a la comercialització digital de productes agrícoles, inclosa la logística i la distribució.

 

Més info: La revolta de la pagesia

 

 • Traçabilitat i certificació digital: Implementació de tecnologies blockchain per garantir la traçabilitat i autenticitat dels productes agrícoles. Amb sistemes de certificació digital que permetin als consumidors rastrejar l'origen i el procés de producció dels aliments.

 

Cal una creació de continguts educatius sobre pràctiques agrícoles modernes, ús de tecnologies i bones pràctiques sostenibles

 

 • Gestió eficient de l'aigua: Utilització de tecnologies per optimitzar l'ús de l'aigua en l'agricultura, com sensors d'humitat del sòl i sistemes de reg intel·ligent. Implica solucions que ajudin els agricultors a gestionar eficientment els recursos hídrics, millorant la sostenibilitat i reduint el rebuig.

 

 • Digitalització de la cadena de subministrament: Integració de tecnologies digitals en tota la cadena de subministrament agrícola, des de la producció fins a la distribució. Implementació de sistemes que permetin una major visibilitat i coordinació en la cadena de subministrament, reduint els temps de lliurament i minimitzant les pèrdues.

 

 • Educació digital agrícola: Desenvolupament de plataformes educatives en línia i programes de capacitació per a agricultors, impulsant l'adopció de noves tecnologies. Creació de continguts educatius sobre pràctiques agrícoles modernes, ús de tecnologies i bones pràctiques sostenibles.

 

Són benvinguts els desenvolupament d'aplicacions mòbils que brindin als agricultors accés a informació en temps real, assessorament agronòmic i eines de gestió

 • Monitoratge ambiental: Implementació de sensors i tecnologies per monitorar l'impacte ambiental de les activitats agrícoles. Desenvolupament de sistemes de monitoratge que ajudin els agricultors a complir amb normatives ambientals i adoptar pràctiques sostenibles.

 

 • Aplicacions mòbils per a agricultors: Desenvolupament d'aplicacions mòbils que brindin als agricultors accés a informació en temps real, assessorament agronòmic i eines de gestió. Creació d'aplicacions intuïtives i personalitzades que facilitin als agricultors la presa de decisions i la gestió de les seves operacions. Agilitzant i disminuint o mecanitzant tota la burocràcia vinculada a la seva activitat.

 

Per fer-ho possible necessitarem entre altres:

 • Desenvolupar plans estratègics específics per al sector agroalimentari.
 • Inversió en infraestructures digitals i en formació per als agricultors i ramaders. Promoció de la col·laboració entre empreses i institucions del sector.
 • Facilitació de l'accés al finançament per a la inversió en tecnologia digital.

 

La transformació digital del camp català és un camí cap a un futur més sostenible, eficient i competitiu per al sector agroalimentari. No és l'única solució, però sens dubte pot ser una peça més. És un repte que tots hem d'afrontar junts per assegurar el futur del camp català, i en definitiva el futur de tots plegats.

Més informació
La pagesia arrenca tres compromisos dels grups parlamentaris per demanar al Govern canvis
Què passa amb els pagesos?
Les externalitats del sector turístic: l’aigua
Avui et destaquem
El més llegit