El sector de la construcció creix de manera estable i moderada, lluny de la bombolla immobiliària
El sector de la construcció creix de manera estable i moderada, lluny de la bombolla immobiliària

Construcció, estabilitat i moderació

El sector es recupera lentament i afronta el futur amb optimisme, lluny de la bombolla, però amb el repte de digitalitzar-se per incrementar la productivitat

El sector de la construcció representava el 25% del PIB el 2007, mentre que el 2018 ha suposat tan sols el 7%. El sector ha crescut un 5,1% durant el primer trimestre del 2019 a Catalunya, al mateix ritme que durant els darrers tres mesos de l'any passat. Estabilitat i moderació. Aquests són els dos adjectius que defineixen la situació i les xifres de les empreses constructores d'ençà de l'inici de la recuperació posterior a la gran patacada que va significar l'explosió de la bombolla immobiliària. La fletxeta verda es manté des del 2013, si bé des del 2015 els creixements percentuals d'aportació al PIB de la construcció s'han estabilitzat. El termòmetre més fiable d'aquest sector és la seva fira bianual, el Construmat. Abans de la crisi hi havia llista d'espera per oucpar els salons de la Fira de Barcelona. Després, la patacada, i ara la transformació. Per això des del 2015 és Barcelona Building Construmat​.

Més info: La construcció torna a moure's

La directora del saló, Ione Ruete, ha estat acompanyant la fira en la seva evolució paral·lela a aquest sector econòmic. Ruete va començar a treballar-hi, segons explica, en el moment més complicat per a la fira i el sector, el 2015. Aquell any es va redireccionar la línia estratègica del saló apostant pel "valor i no el volum", basant-se en "coneixement i innovació" per atraure els visitants i empreses.

"La crisi ha servit perquè moltes empreses constructores que no estaven del tot professionalitzades s'hagin reinventat o desapareguin"

El 2017 va ser el seu primer any com a directora, i també el primer exercici des de la crisi que es va créixer, tant en nombre d'expositors com en superfície expositiva. "Enguany, aquest creixement, el canvi de tendència, s'ha consolidat, seguim creixent de manera sostinguda però més estable", afirma. El projecte de Construmat s'ha consolidat paral·lelament amb el sector, que creix a un ritme menor però amb pas segur, lluny dels creixements percentuals anuals d'abans del principi de la crisi.

La fira creix el metratge un 8% anual i amb un increment percentual del nombre d'expositors del 34% fins als 415. "El públic està espectant, no amb por però si amb cautela", i recorda que l'any passat van rebre 50.000 visitants i enguany esperen incrementar-los entre un 10% i un 20%.

Les xifres del sector

El sector està més sa? "La crisi ha servit perquè moltes empreses que no estaven del tot professionalitzades s'hagin reinventat o desapareguin", sentencia, per això, creu que els que queden són "competitius i innovadors". El que sí que està clar és que el creixement de la construcció s'ha estabilitzat.

"El sector seguirà recuperant-se al 4% o al 5% anual, però el que sí percebem és un optimisme més gran entre les empreses"

El sector de la construcció va créixer intensament durant el darrer cicle expansiu. El 2006 va arribar a representar un 11,9% del valor afegit brut (VAB) de Catalunya i es va mantenir per sobre del 10% del VAB durant tot el període 2001-2009. Amb l'esclat de la bombolla immobiliària el 2008, el sector entra en una fase de retrocés i fins al 2015 no recupera un creixement positiu. El 2017 el pes de la construcció en termes de VAB se situa en un 4,8% del total de l'economia catalana, una mica menys que al conjunt de la Unió Econòmica i Monetària de la Unió Europea (5,1%), de la UE-28 (5,4%) i de l'Estat espanyol (5,8%).

El sector de la construcció va créixer entre el 2000 i el 2007 a una taxa mitjana anual acumulativa del 4,5%. Del 2008 al 2014 va disminuir a un ritme del 10% anual. Des del 2015 ha recuperat el signe positiu (2,7% de mitjana el 2015 i 2016), creixement que s'ha accelerat el 2017 (4,7%), un comportament cíclic similar a Europa.

 

Les previsions de l'experta són que es seguirà amb aquest creixement  baix però estable: "Entre el 2007 i el 2015 s'ha destruït entre el 80% i el 90% del múscul empresarial del sector i els creixements parteixen des de molt abaix". La construcció es torna a moure i de fet durant el 2018 la creació de noves societats mercantils de construcció i serveis immobiliaris va representar el 23,5%. "El sector seguirà recuperant-se al 4% o al 5% anual, però el que sí percebem és un optimisme més gran entre les empreses", vaticina.

Habitatge

El volum d'habitatges nous iniciats, segons els visats dels col·legis d'arquitectes tècnics, ha experimentat grans canvis: d’un màxim de 125.506 el 2006, es va passar a un mínim de 2.401 habitatges l'any 2013; el 2014 va començar a remuntar lleugerament i el 2017 els habitatges iniciats s’han elevat fins als 10.091. El preu de l'habitatge nou es va enfonsar un 38,6 % entre el 2007 i el 2013; però posteriorment, fins al 2017, els preus han augmentat un 30,3%. D'aquesta manera, en aquell moment els preus se situen pròxims als nivells de 2011. Sobre si hi ha bombolla de nou, Ruete és contrària a aquesta idea: "Amb les xifres a nivell de visats o de construcció d'obra nova no es pot parlar de bombolla immobiliària".

"Amb les actuals xifres de visats o de construcció d'obra nova no es pot parlar de bombolla immobiliària"

Així i de manera paral·lela la compravenda d'habitatge -tant nou com usat- cau estrepitosament un 61,4% entre el 2007 i el 2012. Entre els anys 2013 i 2014 experimenta una lleugera millora fins que la recuperació s'accelera fins avui. No obstant això, el 2017 es transmeten un terç menys d'habitatges que el 2007.

Els reptes del totxo

Els grans problemes del sector de la construcció són diversos: poca mà d'obra qualificada, processos burocràtics llargs, adaptació a normatives mediambientals, poca connexió entre els agents que construeixen,etc. Però potser el que hauria d'alertar més és la poca confiança del sector en què la digitalització i les noves tecnologies faran que creixi la productivitat.

"La digitalització del sector de la construcció està per sota de l'agricultura, les empreses del sector estan invertint un 1% en innovació"

"La digitalització en el sector de la construcció està per sota de sectors com l'agricultura, la ramadaria o la pesca. Tenim un recorregut de millora molt gran. Les empreses de construcció estan invertint un 1% en innovació, i així és complicat ser més eficients i productius", conclou Ruete.

Avui et destaquem
El més llegit