Els contractes de lloguer tornen a ser de cinc anys

El nou decret llei també limita a dues mensualitats les fiances, tot i que no contempla limitar els preus del lloguer

Fins ara, els contractes de lloguer es signaven per tres anys | iStock Fins ara, els contractes de lloguer es signaven per tres anys | iStock

Després que el Govern espanyol aprovés el passat 14 de desembre la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer a cinc anys, aquest dimecres ja ha entrat en vigor. A partir d'ara, qualsevol persona que llogui un pis, podrà signar el contracte per cinc anys si l'arrendatari és un particular o de set si és una persona jurídica, segons estableix el BOE. Fins ara, es signaven per tres anys.

Més info: El Govern espanyol prorroga els contractes de lloguers, però no limita els preus

A més, el decret llei aprovat per l'Executiu estatal també limita a dues mensualitats les fiances, tot i que no contempla limitar els preus del lloguer. Precisament per això, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) a va advertir al novembre que el decret "no servirà per punxar la bombolla dels lloguers perquè no ataca ni els preus ni el mercat".

El decret llei modifica aspectes de cinc lleis: les d'Arrendaments Urbans (LAU), de Propietat Horitzontal, d'Enjuicimanent Civil, Hisendes Locals i Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). La pròrroga obligatòria dels lloguers passa de tres a cinc anys i a set si l'arrendatari és persona jurídica, mentre que la pròrroga tàctica passa d'un a tres anys. Mentrestant, el límit a dues mensualitats de la fiança només tindrà excepcions en contractes de llarga durada.

A més, el decret llei també inclou una exempció de l'ITP als arrendaments per a ús estable i permanent, al mateix temps que suprimeix l'obligació de repercutir l'Impost de Béns Immobles a l'arrendatari en lloguer social. També permet als ajuntaments amb superàvit destinar-lo a promoure el seu parc d'habitatge públic, així com establir una bonificació del 95% a la quota de l'IBI per als lloguers a preu limitat.

Més informació
El lloguer s'encareix un 5% en el tercer trimestre de 2018
Ni compra ni lloguer: arriba el cohabitatge
Irene Sabaté: "La regulació del lloguer ha d'anar acompanyada de mesures coercitives"
Avui et destaquem
El més llegit