Decàleg del català a l’empresa

L'ús del català a les empreses del país | iStock L'ús del català a les empreses del país | iStock

Escrivíem en l’article anterior que per a la Cecot el català és llengua d’empresa. I com que l’important, després d’enlairar-se, és aterrar, proposem deu actuacions que l’empresa pot dur a terme per concretar el seu compromís amb la llengua catalana i amb els clients i consumidors.

  1. Utilitzeu la llengua catalana en tot el procés de selecció de personal: comenceu per la redacció i la publicació de l’oferta de feina; continueu pel desenvolupament de les entrevistes i els protocols de recollida d’informació; mantingueu-lo en la comunicació amb les persones candidates; useu-lo en la signatura del contracte. 
  2. Opteu per instal·lar el programari en català, en tots els departaments i per a totes les àrees de l’organització: administració i comptabilitat (nòmines, facturació, etc.), sistemes de gestió de la relació amb els clients, o CRM; comunicació interna (telefonia, correu electrònic, xats de personal), i gestió interna (processadors de textos, fulls de càlcul, bases de dades, etc.).
  3. Redacteu en català la documentació administrativa de l’empresa, tant la d’abast intern (nòmines, calendari laboral, registre de jornada), com extern (factures, albarans o pressupostos).
  4. Establiu el pla d’acollida de l’empresa en llengua catalana. Aquest procés, que facilita la integració de les noves incorporacions a la companyia, té com a component principal el manual d’acollida, que conté informació sobre la història de l’organització, la seva missió i valors, l’organigrama, canals de comunicació a l’empresa, entre d’altres.
  5. Desenvolupeu en català la documentació de l’àrea d’igualtat: el protocol de prevenció per a combatre casos d’assetjament sexual, el registre retributiu, i el pla d’igualtat (si el nombre de persones treballadores de l’empresa així hi obliga). La formació d’aquesta àrea, promoveu-la també en llengua catalana.
  6. El pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa i també el consegüent pla d’emergència, feu-los en català. En el primer s’hi detallen elements de seguretat, higiene i ergonomia. En el segon, que forma part del primer, s’hi recullen les mesures de protecció i prevenció ja previstes i que tenen la finalitat d’evitar accidents en l’entorn laboral.

Empreu el català a les reunions de departament, a les que s’estableixen entre els diferents departaments, i amb els clients, els proveïdors i l’administració

7. Desenvolupeu el sistema de qualitat de l’empresa en català. Aquest document recull el coneixement i els mètodes d'actuació de l'entitat. Moltes empreses compten amb sistemes de qualitat certificats (les normes ISO, per exemple), en què es concreten les funcions de cada persona treballadora, els seus àmbits d’actuació, la descripció dels llocs de treball i l’abast de cada actuació.

8. Tingueu tota la cartelleria i la retolació de l’empresa en llengua catalana. Les indicacions dels diferents espais de l’organització (departaments, sales de reunions, tallers, serveis...), els anuncis informatius cap al personal treballador, el rètol exterior de l’empresa, entre altres.

9. Publiqueu en llengua catalana a les xarxes socials. En el catàleg de productes de serveis, les ofertes, els descomptes, les promocions que dugueu a terme en el vostre dia a dia i que difoneu per les xarxes, feu ús del català. També opteu per la llengua catalana a la web de l’empresa.

10. Les instruccions dels productes que elaboreu a l’empresa i el seu etiquetatge, feu-los en català. Més enllà que fer-ho acompleix un dret del consumidor, la presència de la llengua en instruccions i etiquetes manifesta el compromís de l’empresa amb la llengua.

Més enllà del decàleg, i de manera transversal, utilitzeu la llengua catalana com a llengua de treball. És a dir, empreu el català a les reunions de departament, a les que s’estableixen entre els diferents departaments, i amb els clients, els proveïdors i l’administració.

I, molt rellevant, faciliteu eines, recursos i formació a totes aquelles persones de les vostres plantilles per tal que puguin desenvolupar la seva tasca professional en llengua catalana amb normalitat.

El català, per la Cecot, és llengua integral a l’empresa, i us posem a l’abast les eines per fer un aterratge plàcid i confortable.

Més informació
El teixit empresarial català es compromet a impulsar “una economia amb propòsit”
Aliança per la presència digital del català
Les màquines aproven l'examen de català
Avui et destaquem
El més llegit