Dues setmanes més de permís per a les famílies monoparentals

S'iguala així el dret de les famílies monoparentals a les de dos progenitors a gaudir del període addicional en els casos assenyalats

Dues setmanes més de permís per a les famílies monoparentals Dues setmanes més de permís per a les famílies monoparentals

Les famílies amb un sol progenitor o progenitora podran gaudir de dues setmanes addicionals de permís retribuït per naixement i cura de fill o menor amb discapacitat o en cas de part, adopció o acolliment múltiple, segons el criteri emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social. S'iguala així el dret de les famílies monoparentals a les de dos progenitors a gaudir del període addicional en els casos assenyalats. Cal apuntar, també, que l'estadística assenyala que en la gran majoria dels casos, són les dones, qui formen famílies com a progenitores úniques

Més info: Una dona ha de treballar 52 dies més per guanyar com un home

Des del 8 de març, amb l'aplicació de la Llei 6/2019 d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació s'ha introduït, entre altres novetats, la configuració dels permisos i suspensions de contracte com a drets individuals de les persones treballadores.

D'aquesta forma, el dret a aquesta prestació per naixement i cura de fill o menor pot exercir-se indistintament per l'un o l'altre progenitor, adoptant, guardador amb finalitats de adopció no acollidor, amb la mateixa durada i sense possibilitat de transferència, segons ha explicat el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

El nou disseny de la prestació –com a dret individual– va donar lloc a una situació no prevista en el cas de les famílies monoparentals: el repartiment equitatiu entre els dos progenitors de les dues setmanes addicionals en cas de discapacitat del menor o de part, acolliment o adopció múltiples entre tots dos progenitors, es limita a una quan es tracta de família monoparental.

Amb el criteri dictat per l'INSS, s'iguala el dret entre tots dos models de família, de manera que els fills i filles –o menors– puguin rebre les cures necessàries independentement que tingui un o dos progenitors.

Més informació
Els 10 errors més frequents de la Declaració de la Renda
A més ingressos, més bretxa de gènere
Evitar la discriminació (de gènere) és el camí
Avui et destaquem
Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?

El més llegit