L'ús de la intel·ligència artificial com a metodologia de 'people analytics'

Després de 'people analytics' arriba la revolució de la IA al món dels recursos humans. Com poden les empreses beneficiar-se del seu ús?

Hi ha diverses tecnologies d’IA que prometen facilitar la detecció de talent | iStock Hi ha diverses tecnologies d’IA que prometen facilitar la detecció de talent | iStock

People analytics va ser un moviment que es proposava revolucionar el món dels recursos humans, i a poc a poc. I encara que no va arribar a ser justament una revolució, està assentant-se com a bones pràctiques en tota mena d'empreses. Però ara estem presenciant un altre tipus de revolució, una revolució més radical, i que afecta a tots els aspectes de la nostra vida: l'ús d'intel·ligència artificial. Des de l'aparició del feliç ChatGPT, se'ns han perfilat una sèrie d'altres eines d'IA que es poden usar, cadascuna amb les seves característiques i amb les seves promeses. A més, sembla que altres de noves s'estan desenvolupant de la nit al matí i que se'ns fa cada vegada més difícil estar al dia. De fet, en el món dels recursos humans, ja hi ha diverses tecnologies d’IA que prometen facilitar el treball dels professionals d'aquest àmbit, especialment en reclutament i selecció, en detecció de talent, o en avaluació de desenvolupament.

La nostra pregunta és per a una empresa petita i mitjana, que encara no ha arribat a implementar people analytics, com es pot beneficiar de les tecnologies d’IA. Comencem amb la resposta curta: usar-la com a eina per recollir, analitzar i interpretar les dades referents als processos de recursos humans en l'organització i a les persones que formen aquesta organització.

Per continuar amb una resposta més detallada, cal tenir en compte que, com qualsevol eina, depèn de l'objectiu amb el qual es fa servir i l'aplicació ètica dels resultats, a més de les seves limitacions de coneixement sobre la ment i el comportament humà en general i en l'àmbit laboral.

Usar eines d'IA a 'people analytics' pot millorar els resultats de recursos humans de cara a l'organització

Malgrat això, usar eines d'IA a people analytics pot millorar els resultats de recursos humans de cara a l'organització, a més de facilitar el seu treball a diferents nivells. Pensem, per exemple, en una organització que es proposa incrementar el nivell del compromís dels seus treballadors i treballadores, i millorar la seva taxa de retenció del personal. La IA es pot utilitzar, en aquest cas, per recollir totes les dades disponibles sobre els treballadors en l'organització, com per exemple dades de les enquestes del treballador, mètriques de desenvolupament, sistemes de feedback o, fins i tot, les plataformes de les xarxes socials i de comunicació interna. Després, totes aquestes dades es poden analitzar fent servir diferents algorismes. Per exemple, hi ha eines d'IA que, sobre la base d'anàlisis de text, poden identificar els sentiments expressats pels treballadors en les seves comunicacions diàries, en les seves enquestes o les diferents interaccions de feedback.

Més info: Hackathon Digital Business 2023 d’ESIC amb la Fundació Visible

Un altre exemple és analitzar les dades construint models predictius basats en aprenentatge automàtics. D'aquesta manera, usant l'historial de l'empleat, el rendiment i el nivell de compromís, es pot predir el nivell de satisfacció, la progressió i el creixement professional així com el seu nivell de desenvolupament i la probabilitat que deixi l'organització. A més, la IA pot identificar patrons o relacions entre el nivell de compromís dels treballadors i altres facetes organitzacionals, com per exemple el lideratge, la conciliació laboral, el clima, la compensació i benefici i el reconeixement social, només per nomenar alguns. Sobre la base d'aquestes anàlisis, la IA pot recomanar estratègies personalitzades d'intervenció a escala d'empleat i a escala de departament, per incrementar el nivell de compromís i el nivell de retenció del personal en l'empresa. A més, es poden realitzar anàlisis en temps real, de manera que eines d'IA poden monitorar aquests indicadors, i informar de l'efectivitat de les diferents intervencions i pràctiques de recursos humans.

Una eina mai no podrà reemplaçar el procés

D'acord amb aquest exemple, podem extrapolar l'ús d'IA a tots els nivells de people analytics, amb l'objectiu final d'augmentar l'eficiència en el procés de presa de decisions, basat en dades empíriques de l'organització. Per tant, la pregunta de si pot la IA reemplaçar el treball de people analytics que cada empresa hauria d'implementar perd el sentit, ja que una eina mai no podrà reemplaçar el procés. 

Més informació
Quines són les xarxes més utilitzades, com accedim a elles i com les estem utilitzant?
Més enllà del 'mestratge'. Com tancar la bretxa entre la feina i l'ocupabilitat
Podria el “retrostyling” conformar-se com possible estratègia de redisseny de marca?
Avui et destaquem
El més llegit