Quines són les xarxes més utilitzades, com accedim a elles i com les estem utilitzant?

A l'Estat ja hi ha 30,2 milions d'individus de 12 a 74 anys que utilitzen les xarxes socials, segons un estudi d'IAB Spain

Es diu que la primera xarxa social va ser SixDegrees (en 1997) | iStock Es diu que la primera xarxa social va ser SixDegrees (en 1997) | iStock

L'arribada d'Internet va donar pas a una nova manera de comunicar-se entre els individus: via email o altres canals digitals. Addicionalment, l'aparició de les xarxes socials ha facilitat la comunicació entre individus (coneguts o no), i també dels individus amb les marques, d'una forma totalment immediata.

Es diu que la primera xarxa social va ser SixDegrees (en 1997), que permetia localitzar altres membres de la xarxa i crear llistes d'amics sota la teoria que amb sis contactes podries contactar amb qualsevol persona. A partir d'aquí han aparegut i desaparegut moltes altres xarxes: LinkedIn en el 2003, Facebook en el 2004, Instagram en 2010 i TikTok, en el 2016.

La primera xarxa social va ser SixDegrees (1997), que permetia localitzar altres membres de la xarxa i crear llistes d'amics

La pregunta és, i quina és la situació de les xarxes socials a Espanya? IAB Spain ha publicat una nova edició de l'estudi anual de xarxes socials, que fa des de 2009 junt Elogia, i el que hem vist és que a Espanya ja hi ha 30,2 milions d'individus de 12 a 74 anys que utilitzen les xarxes socials, la qual cosa representa un 85% de la població internauta en aquesta franja d'edat; dada que no ha canviat a penes en els últims anys (excepte amb el confinament, en què es va augmentar el nombre d'usuaris en xarxes).

Com són els usuaris de xarxes socials? Molt balancejat per gènere (encara que amb major proporció femenina) i de 42 anys en mitjana, això implica que la gent de més de 55 anys també les uses (8 de cada 10 individus internautes d'aquesta edat usen les xarxes).

I quines són les xarxes que utilitzem? De mitjana els espanyols usen entre quatre i cinc xarxes (en l'últim mes), i les més destacades són WhatsApp (que es considera també com a xarxa social), Instagram, Facebook i YouTube; però és important assenyalar que aquest 2023, les xarxes que més incrementen l'ús són Instagram, Telegram, TikTok i LinkedIn, encara que existeixen diferències per gèneres i trams d'edat: mentre que els més joves trien TikTok o Instagram, els més adults es decanten per Facebook.

Addicionalment, apareixen noves xarxes que anem incorporant, ara vivim el fenomen de BeReal entre els més joves, o TikTok que continua pujant i ja és una de les cinc xarxes preferides. Però és clar que el nombre de xarxes que usem no està creixent, per tant, si entren unes surten unes altres, i és que un 33% ha abandonat alguna xarxa en l'últim any (59% entre 18 a 24 anys), sent Facebook, Snapchat o Twitter les més penalitzades.

L'ús que es fa de les xarxes és majoritàriament per a entretenir-nos, interactuar o informar-se de l'actualitat, i l'estona que passem en elles canvia molt en funció de les funcionalitats d'aquestes: no és el mateix Spotify, Twitch, TikTok o YouTube, que el seu contingut dona peu a consumir més minuts, que Facebook, Twitter o Pinterest. Però els més intensius en consum de temps són els individus de 18 a 24 anys, sense veure's diferències per gènere.

Més info: Transformació digital, digitalització i xarxes socials a l’empresa

Les xarxes ens ajuden també en el procés de compra en línia, perquè gairebé la meitat dels usuaris les usen per a buscar informació (el nou cercador d'internet), especialment Instagram, TikTok o Facebook; i fins i tot un terç dels usuaris arriba a reconèixer que les xarxes influencien en la seva decisió de compra (així com els comentaris que hi ha en aquestes xarxes).

Dit això, cal assenyalar que el paper dels influencers és encara molt rellevant, perquè la meitat declara seguir a algun perfil d'influencer, però això creix significativament entre els targets més joves: 12 a 17 anys: 82%, 18 a 24 anys: 73%, 25 a 34 anys: 67%, destacant especialment en Instagram (79%), YouTube (41%) o TikTok (29%).

El contingut que fem habitualment en aquestes plataformes és d'imatges (42%), seguit de vídeos. I encara som més de contingut fix que no efímer (però una dada que es va equilibrant cada any més).

Per a accedir a xarxes, majoritàriament ho fem a través del mòbil (que és ja una extensió de la mà), i de forma més intensiva, seguit de l'ordinador, la SmartTV (amb continguts en YouTube o Twitch) i la Tauleta.

I a qui seguim en les xarxes? Doncs amics i familiars (96%), influencers (51%) o marques (43%), però destaca el fet que cada any seguim menys perfils de marques en xarxes. Fa cinc anys aquesta dada estava en un 81%, i ara s'ha reduït gairebé a la meitat, per tant, què trobem a faltar en aquests perfils de marques? Sembla que la proposta de les marques està perdent força i ja no interessa tant. Hauran les marques de canviar la seva estratègia per a enamorar als usuaris a través de les xarxes? Continguts, formats, i tota la indústria ha de reinventar-se per guanyar atractiu i ser estimat pels usuaris.

Cada any seguim menys perfils de marques a les xarxes

Zoom d'ús per targets:

  • Generació Alpha (12 a 17 anys): Usen 5,2 xarxes, 1 hora i 14 minuts, destaca TikTok (79%). Usen xarxes per a Interactuar. Busquen informació en xarxes abans de comprar: 52%. Segueixen influencers: 82% (Instgram i TikTok)
     
  • Generació Z (18 a 24 anys): Més intensius Usen 6,5 xarxes, 1 hora i 32 minuts, destaca Instagram (91%) i YouTube (81%). Usen xarxes per a informar-se, com a font d'inspiració i pel mercat laboral. Busquen informació en xarxes abans de comprar: 60%. Segueixen influencers: 73% (Instagram)
     
  • Generació Millennials (25 a 34 anys): Usen 6,1 xarxes, 1 hora i 18 minuts, destaca Facebook (75%) /Instagram (74%) i Youtube (73%). Usen xarxes per a informar-se, com a font d'inspiració i pel mercat laboral. Busquen informació en xarxes abans de comprar: 67%. Segueixen influencers: 67% (Instagram i YouTube)
Més informació
Les xarxes socials, amigues o enemigues?
Hackathon Digital Business 2023 d’ESIC amb la Fundació Visible
La formació al més alt nivell. ESIC Barcelona t'impulsa a aconseguir les teves metes
El desenvolupament d'habilitats toves: factor clau d'empleabilitat
Avui et destaquem
El més llegit