La jornada intensiva millora la productivitat dels treballadors

La flexibilitat laboral i el teletreball afavoreixen la motivació dels empleats i redueixen l’absentisme

Sis de cada deu treballadors prefereixen fer jornada intensiva Sis de cada deu treballadors prefereixen fer jornada intensiva

Durant els mesos d’estiu, moltes empreses opten per oferir als seus treballadors la possibilitat de fer jornada intensiva, habitualment concentrada de les 8 del matí a les 15 hores de la tarda. Segons un estudi de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), sis de cada deu treballadors triaria una jornada intensiva a l’hora de treballar, i tres de cada deu afirma que no pot conciliar la vida personal amb la professional perquè l’horari de feina li ocupa tot el dia.

Segons afirmen dues expertes en recursos humans de la UOC, Gina Aran i Eva Rimbau, en un comunicat, és precisament el fet de tenir temps per a la família i el lleure el que valoren més els empleats de la jornada intensiva, i això augmenta la motivació dels treballadors.

D’altra banda, el treball flexible no solament és beneficios pels treballadors, sinó també per la mateixa empresa, ja que empleats més feliços rendeixen més i, per tant, augmenta la productivitat de l’empresa. A més, gaudir d’un horari flexible pot afavorir la “reducció de l’absentisme i l’accidentalitat” i convertir l’empresa en una destinació laboral més atractiva, millorant la seva reputació, explica Aran.

La cultura de la presencialitat enfront del teletreball

Tot i així, a Espanya encara hi ha una cultura molt arrelada a la presencialitat que comporta estar a l’oficina un nombre determinat d’hores. “Encara hi ha la percepció que és més productiu treballar per hores que per objectius”, assenyala Rimbau. El 86% dels espanyols i el 73% dels empleats europeus pensen que la seva vida podria millorar si poguessin treballar amb més flexibilitat.

El teletreball no només beneficia als treballadors, sinó també a les empreses. Segons un estudi sobre l’efectivitat d’aquesta mesura, les companyies “perceben que el teletreball augmenta la productivitat, assegura la retenció dels treballadors, redueix la rotació laboral, reforça el seu compromís amb l’organització i millora el rendiment de les persones”, afirma Rimbau. A més, el teletreball suposa un estalvi de costos de 1.200 euros per treballador

Més informació
Jornada fins a les 18 hores i permís de paternitat d'un mes
El 20% de la jornada laboral és inútil
Diferències entre les jornades laborals dels països de la Unió Europea
Avui et destaquem
El més llegit