L'economia catalana creix més que l'espanyola i l'europea

L'increment del 3,1% en el segon trimestre del 2018 situa el PIB de Catalunya quatre dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya

Catalunya manté el creixement principalment gràcies a l’evolució de la demanda interna Catalunya manté el creixement principalment gràcies a l’evolució de la demanda interna

El producte interior brut (PIB) de Catalunya registra un augment interanual del 3,1% el segon trimestre del 2018, una dècima inferior a la taxa del trimestre precedent (3,2%), segons ha informat aquest divendres l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’economia catalana manté el creixement principalment gràcies a l’evolució de la demanda interna (2,8%) i, en menor mesura, per la contribució del saldo exterior (0,6%).

Aquesta evolució el segon trimestre de l’any situa el creixement del PIB català quatre dècimes per damunt de la mitjana espanyola (2,7% avanç trimestral) i un punt percentual per sobre del de la UE-28 (2,1%). Les taxes de variació intertrimestrals a Catalunya mostren una estabilitat entorn al 0,7% respecte al trimestre anterior, una dècima superior al conjunt d’Espanya (0,6%) i tres dècimes per sobre de la UE-28 (0,4%).

Més info: L'economia catalana manté el creixement en el 0,7%

L’anàlisi del PIB des de l’òptica de la demanda mostra que la demanda interna continua creixent a un ritme destacable (2,8%). Aquest augment és el resultat de l’evolució contraposada dels seus diferents components. El consum de les llars mostra un alentiment, ja que s’ha reduït vuit dècimes respecte al trimestre anterior, d’un 2,8% a l’actual 2,0%. En canvi, la formació bruta de capital reflecteix un creixement superior aquest segon trimestre (4,8%), per l’evolució a l’alça de la formació bruta de béns d’equipament, amb un augment del 5,3%.

Més inversions

La inversió en construcció manté un creixement notable (4,1%), encara que representa una certa reducció d’activitat respecte al trimestre anterior, però, això sí, el sector es consolida amb un creixement elevat, d’un 6,3%, quatre dècimes superior al del trimestre anterior. 

Pel que fa al consum de les administracions públiques, augmenta un 3,2%, mentre que, de la seva banda, l’activitat industrial es manté amb una notable activitat (4,0%), però amb una evolució decreixent respecte als darrers trimestres. 

En relació amb l’aportació del sector exterior al creixement de l’economia, el saldo dels intercanvis amb l’estranger experimenta un decreixement interanual d’un 0,1% i representa un empitjorament de nou dècimes respecte al trimestre anterior. Aquest resultat és conseqüència, sobretot, d’una reducció significativa en l’evolució de les exportacions de béns i serveis (1,6%), que contrasta amb el 4,9% del trimestre anterior. Aquests resultats s’han d’interpretar en un context internacional on les exportacions de la Unió Europea han deixat de créixer. 

Més informació
La Cambra de Comerç eleva al 3,1% el creixement de l’economia catalana
L’economia catalana creix un 3,4% el primer trimestre
Avui et destaquem
El més llegit