Indústria i construcció estiren del PIB, que creix un 0,7% fins al març

L'economia espanyola accelera el ritme i s'expandeix un 2,4% anual impulsada per la inversió

El polígon petroquímic nord de Tarragona i de columnes de fum blanc cap al cel El polígon petroquímic nord de Tarragona i de columnes de fum blanc cap al cel

L'economia espanyola ha crescut un 0,7% entre gener i març, una dècima més que en el trimestre precedent, gràcies, principalment, a la inversió, que passa d'una taxa negativa del 0,2% a l'últim quart de 2018 a mostrar un creixement fins a març de l'1,5%, segons l'avanç trimestral de la Comptabilitat Nacional publicat aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El consum, per la seva banda, segueix mostrant aquest trimestre taxes positives, amb avenços del 0,3% en el cas de les llars (una dècima menys), del 0,7% en les institucions sense finalitats de lucre (set dècimes més) i del 0,4% en les Administracions Públiques, igualant el creixement del trimestre anterior.

El PIB també trepitja l'accelerador en valors interanuals en mostrar en el primer trimestre un creixement del 2,4%, una dècima superior a la del trimestre anterior. La demanda nacional ha contribuït amb 2,2 punts al creixement, tres dècimes menys que a l'últim quart de 2018, mentre que la demanda externa ha tornat a taxes positives i ha aportat dues dècimes, en contrast amb les dues dècimes que va restar en l'últim trimestre de l'any passat.

Amb el repunt interanual del 2,4% registrat en el primer trimestre de l'exercici, l'economia espanyola acumula 21 trimestres consecutius de taxes interanuals positives, mentre que amb l'avenç trimestral del 0,7% s'acumulen 22 trimestres consecutius d'alces.

La demanda externa torna a contribuir de manera positiva al creixement i es creen 510.000 ocupacions en un any

El creixement trimestral del 0,7% avançat aquest dimarts per Estadística supera en una dècima les previsions que havia realitzat del Banc d'Espanya.

El PIB a preus corrents ha augmentat un 3,3% en taxa interanual, dècimes més que en l'últim trimestre de 2018. Amb això, el deflactor implícit de l'economia ha avançat un 0,8%, taxa similar a la del trimestre anterior.

La inversió torna en positiu

Segons les dades de l'INE, el consum de les llars va desaccelerar una dècima el seu creixement trimestral entre gener i març, des del 0,4% al 0,3%. Al mateix temps, la despesa pública va mantenir el seu creixement en el 0,4%, mentre que la despesa en consum de les institucions sense finalitats de lucre ha avançat set dècimes, en contrast amb l'estancament observat en l'últim trimestre de 2018.

Per la seva banda, la inversió ha tornat a valors positius en l'arrencada de 2019 en créixer un 1,5%, enfront de la reculada del 0,2% de l'últim trimestre de 2018, per la creixement en un 3,8% de la inversió en maquinària, béns d'equip i sistemes d'armament. Per contra, la inversió en habitatge ha moderat set dècimes el seu avenç fins a març, des de l'1,3% al 0,6%, i la inversió en productes de la propietat intel·lectual ha disminuït un 1%, enfront del creixement del 0,5% del trimestre anterior.

Entre gener i març, tant les exportacions com les importacions han presentat taxes negatives, del 0,5% en el primer cas i de l'1,1% en el segon. Aquesta evolució contrasta amb les taxes positives registrades en el trimestre anterior (en l'últim trimestre de 2018 les exportacions han augmentat un 0,7% i les importacions no van experimentar variació).

La despesa publico desaccelera

En taxa interanual, l'economia espanyola ha crescut en el primer trimestre de l'any un 2,4%, una dècima més que en el trimestre anterior, amb una menor contribució de la demanda nacional, que s'ha vist compensada amb una aportació positiva de la demanda externa.

Els dos principals components de la demanda nacional (consum i inversió) mostren en el primer trimestre taxes positives interanuals, encara que inferiors a les del trimestre anterior en el cas del consum i superiors en el de la inversió.

Així, el consum ha augmentat un 1,5%, mig punt menys que en l'últim trimestre de 2018, mentre que la inversió accelera el seu avenç anual fins al 4,7%, des del 4,4% anterior.

Dins de la partida del consum, el de les llars modera sis dècimes el seu creixement anual, fins a l'1,4%, mentre que el de les institucions sense finalitats de lucre avança quatre dècimes menys que en el trimestre anterior, fins al 0,1%. Al mateix temps, la despesa de les administracions públiques desaccelera el seu augment anual dues dècimes, des del 2,2% al 2%.

Pel seu costat, la inversió registra un creixement interanual del 4,7%, percentatge tres dècimes superior al del trimestre anterior, després de moderar-se el repunt interanual de la inversió en habitatge i construcció en 1,7 punts, fins al 4,6%, i ampliar-se el de maquinària, béns d'equip i sistemes d'armament quatre punts, des del 2,8% al 6,8%.

Cauen les exportacions i importacions

En el primer trimestre de l'any, tant les exportacions com les importacions han entrat en taxes interanuals negatives en mostrar descensos del 0,5% i de l'1,2%, respectivament.

Des de l'òptica de l'oferta, només la indústria ha presentat en el primer trimestre un millor comportament interanual que en el trimestre anterior. Així, el valor afegit brut d'aquest sector ha crescut un 0,4%, enfront de la reculada de l'1,3% registrat en el trimestre anterior.

Per contra, la construcció ha moderat la seva taxa de creixement interanual fins al 6,9%, des del 7,2% de l'últim trimestre de 2018, mentre que l'agricultura ha tornat a taxes negatives en registrar una reculada del 0,1%. Per la seva banda, els serveis mantenen el seu creixement interanual en el 3%.

510.000 llocs de feina en un any

Quant a l'ocupació, l'INE assegura que aquesta variable, mesura en termes de llocs de treball equivalents a temps complet, ha crescut entre gener i març un 0,7% respecte al trimestre anterior, una dècima més que en el trimestre anterior.

En taxa interanual, l'ocupació ha registrat un avenç del 2,8%, dues dècimes més que en el trimestre anterior, la qual cosa suposa la creació neta aproximada de 510.000 ocupacions equivalents a temps complet en un any.

En el primer trimestre, l'ocupació en la construcció manté el seu creixement interanual en l'11,3%, mentre que l'ocupació en els serveis accelera el seu avenç des del 2,7% al 2,8%. Per la seva banda, l'ocupació en la indústria no ha experimentat canvis i l'agricultura torna a destruir ocupació per cinquè trimestre consecutiu, amb una reculada similar al del trimestre anterior, de l'1,1%.

Remuneració

L'ocupació assalariada, per la seva banda, ha crescut un 3,3% interanual entre gener i març, una dècima més que en el trimestre anterior.

La productivitat per lloc de treball equivalent a temps complet ha retrocedit un 0,4% i la productivitat per hora efectivament treballada també ho fa un 0,4%.

En aquest context, la remuneració dels assalariats ha passat de créixer un 4,4% a augmentar un 4,6%, el seu major repunt en més de tres anys. Aquest creixement és conseqüència de l'evolució del nombre d'assalariats i de l'augment en dues dècimes de la remuneració mitjana per assalariat (de l'1,1% a l'1,3%). Així, el creixement del cost laboral per unitat de producte (CLU) s'ha situat en l'1,7%, nou dècimes més que la variació experimentada pel deflactor implícit de l'economia (0,8%).

Més informació
Catalunya tanca el 2018 amb un creixement del PIB del 2,6%
El deute públic es podria enfilar fins al 132% del PIB el 2048
El Govern espanyol rebaixa al 2,2% la previsió del PIB per a 2019
Avui et destaquem
El més llegit