CA | ES
La preparació prèvia és clau a l'hora de practicar activitat física
La preparació prèvia és clau a l'hora de practicar activitat física

Riscos de l'activitat física sense preparació prèvia

Control, preparació i seny ens ajudaran a millorar l'activitat física per tal de tenir un estil de vida actiu i saludable

L’Activitat Física (AF) és la millor eina no farmacològica per guanyar salut. Aquest és un fet de gran evidència científica tant per incidir en la prevenció de patologia en la gent sana, com per afrontar malalties cròniques, ja siguin d'àmbit metabòlic, cardiovascular, oncològic, etc. És per això que des de totes les institucions científiques adients promovem l’estil de vida actiu a banda de practicar esport.

Així doncs, AF sí i sempre, amb la conseqüent pràctica esportiva. De tota manera s’ha de tenir present tres premisses bàsiques, que induiran a la màxima garantia de salut possible, en tot aquest procés: control mèdic, preparació física i seny. Aquestes són les condicions indispensables per practicar esport amb el màxim grau de salut possible, i mínim risc associat.

Control, preparació i seny

El control mèdic, és indiscutible, no solament per avaluar la forma física que disposem, sinó també per revisar el sistema cardiovascular i veure que no n’hi ha cap problema per practicar esport. Tenim la gran sort, que en cas de trobar alteracions que impliquen risc cardiovascular, actualment disposem de proves complementàries i específiques per etiquetar-les i sobretot per poder fer actuacions terapèutiques, que en un percentatge molt elevat de les troballes, se solucionaran, de tal forma que es podrà retornar a la pràctica esportiva sense el risc cardiovascular associat.

També hem de tenir seny, perquè a vegades anem a córrer, o ens inscrivim en una “curseta” del barri o del municipi, que encara que no sigui massa exigent, igual aquell dia un es troba malament, ha passat mala nit, per vòmits, febre, o altres indisposicions, de tal manera que veus ja a l’inici de la cursa que no et trobes bé, doncs no ens hem d’obsessionar a ser “finishers” i abandonar la cursa. Aquest seny ens pot salvar la vida.

Per últim, la preparació física és indispensable, i el dèficit de la mateixa indueix que la pràctica esportiva en lloc de ser eina de salut es converteixi en eina de patologia. No es pot pretendre córrer una cursa de 10km, com la popular cursa de bombers o cursa del nassos, només fent una hora de Pilates o Ioga a la setmana. Ja no diguem preparar una marató només anant a córrer un dia a la setmana. El fet de no disposar la condició física adient per participar en esdeveniments que podem plantejar com a objectius, pot generar problemes de diferents sistemes i òrgans, però principalment a escala de l’aparell cardiovascular i l’aparell locomotor. El cor, com a múscul, si no està preparat per un determinat tipus de treball no farà una ruptura fibril·lar com el bessó però si pot generar taquiarrítmies i episodis d’hipertensió, entre altres processos, que implicaran un veritable risc cardiovascular.

"És indiscutible portar un estil de vida saludable, amb una activitat física mínima de 150 minuts a la setmana"

En relació amb l’aparell locomotor, en cas de no disposar de la forma física adient, patirem problemes tant a escala muscular, tendinós, lligamentós i, el més important, segurament seran els problemes de cartílag, que podran esdevenir veritables condicionants ja no solament de l’activitat esportiva, sinó de realitzar un estil de vida actiu i de futures artrosis.

Per tant, és indiscutible portar un estil de vida saludable, amb una activitat física mínima de 150 minuts a la setmana, tal com suggereix l’Organització Mundial de la Salut pels adults, i si ens marquem objectius, hem de pensar que han de ser amb el màxim grau de salut possible, i per tant com deia, amb control mèdic, preparació física i seny.

Més informació
Tractaments endoscòpics de l'obesitat: consells i beneficis
Com detectar el càncer de mama a temps?
La robòtica irromp al món de la cirurgia: avantatges del Da Vinci
Avui et destaquem
El més llegit