El nombre de treballadors tecnològics creix un 5%

L'oferta de productes i serveis del sector augmenta un 8,2% i enlaira la seva taxa d'ocupació

Un enginyer en el seu càrrec com a operador controlant el programa de la companyia Un enginyer en el seu càrrec com a operador controlant el programa de la companyia

L'afiliació en activitats d'alt contingut tecnològic a Catalunya ha augmentat un 5,5% al setembre en comparació del mateix mes de l'any passat, gràcies sobretot a l'increment dels serveis de tecnologia alta o punta, del 8,2%, un creixement superior al del total de l'afiliació (+5%).

Segons l'informe de setembre sobre ocupació en l'àmbit de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, a Catalunyas'han registrat 266.843 afiliacions en activitats d'alt contingut tecnològic al setembre respecte del mes anterior, la qual cosa suposa un 8,1% sobre el total (3.307.994 afiliats).

Existeixen tres divisions segons el nivell d'intensitat tecnològica: sectors industrials de tecnologia alta, de tecnologia mitjana-alta i de tecnologia alta o punta. Al setembre, el 3,7% de les afiliacions es corresponen amb el sector industrial de tecnologia mitjana-alta (123.457); el 3,4% fa referència a serveis de tecnologia alta o punta (113.037), i el 0,9% a activitats industrials de tecnologia alta (30.349).

Mentre que els serveis industrials de tecnologia punta han crescut un 8,2%, els de tecnologia alta i de tecnologia mitjana alta s'han incrementat menys que la mitjana global (un 4,8% i un 3,2%, respectivament).

Les branques d'activitat de la indústria d'alt contingut tecnològic que han registrat un augment d'afiliacions més rellevant han estat la fabricació de productes farmacèutics (+5%) i la de maquinària i equips no classificats en altres activitats (+3,9%).

Quant als serveis, els basats en el coneixement s'han incrementat un 6,8%, mentre que els no basats en el coneixement han crescut menys (+4,5%); l'afiliació en els serveis de tecnologia alta o punta han augmentat amb força (+8,2%), gràcies sobretot a l'increment de la branca dels serveis tecnològics de la informació, amb 5.743 afiliats més que al setembre del 2016.

Més informació
La robotització pot crear 2 milions de llocs de feina fins al 2030
Programar per canviar de vida
Amazon crearà 620 llocs de feina amb la robotització
Avui et destaquem
El més llegit