Banc Sabadell guanya 801,5 milions d'euros el 2017, un 12,8% més

Els ingressos per comissions i per interessos impulsen el creixement de l'entitat financera

Edifici del Banc Sabadell Edifici del Banc Sabadell

Banc Sabadell ha tancat l'exercici 2017 amb un benefici net atribuït de 801,5 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 12,8% respecte l'any anterior, ha informat l'entitat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El marge d'interessos es manté pràcticament estable respecte l'any anterior, amb 3.802,4 milions, un 0,9% menys que en 2016 -un 4,9% més en termes comparables, calculat sobre bases homogènies, assumint tipus de canvi constant i excloent Sabadell United Bank, Mediterrani Vida i la cartera de Mortgage Enhancement-, i destaca l'augment dels ingressos per comissions, que s'han situat en 1.223 milions, un 6,5% més que l'any anterior.

Les dotacions a insolvències i altres deterioracions ascendeixen a 2.196,4 milions d'euros, enfront dels 1.427,1 milions al tancament de 2016, la qual cosa suposa un 53,9% més, en un any en el qual s'ha reduït la ràtio de morositat del grup fins al 5,14%, un punt menys que fa un any.

El banc ha destacat que l'any 2017 incorpora els beneficis extraordinaris generats per les operacions corporatives l'aportació de les quals queda neutralitzada per la realització de dotacions addicionals per un import brut de 900 milions d'euros.

Els costos se situen en 2.723,0 milions d'euros a desembre de 2017 -dels quals 59,3 milions d'euros corresponen a conceptes no recurrents-, amb un increment interanual del 2,2% corresponent als costos extraordinaris de tecnologia de TSB ja previstos.

Crèdit

El crèdit viu del grup creix un 4,6% interanual comparable -calculat sobre bases homogènies, assumint tipus de canvi constant i excloent Sabadell United Bank, Mediterrani Vida i la cartera de Mortgage Enhancement-; el crèdit de nova producció a empreses augmenta un 10,7% fins als 16.925 milions, i els préstecs hipotecaris nous milloren un 7,5% fins als 3.299 milions.

També s'incrementa el finançament al consum, un 17,4% fins als 1.929 milions (dades que sumen el negoci de Sabadell Consumer Finance), i la inversió crediticia bruta viva tanca l'exercici 2017 amb un saldo de 137.522 milions d'euros

Nous clients

Al llarg de 2017, Banc Sabadell ha captat a 512.460 clients nous, dels quals 383.300 particulars, 267.767 noves nòmines, i 129.160 empreses.

Els recursos de clients creixen, tant dins com fora de balanç, un 5%: els recursos de clients en balanç totalitzen 132.096 milions d'euros, la qual cosa suposa un creixement del 2,9% interanual i del 0,8% intertrimestral comparable, impulsats pel creixement dels comptes vista l'any i els dipòsits a termini en el trimestre.

Els recursos de fora de balanç ascendeixen a 45.325 milions d'euros i creix un 11,6% pel que fa a l'any anterior, gràcies principalment a les entrades netes de fons d'inversió, que van augmentar un 21,2% interanual, fins als 27.375 milions d'euros al tancament de 2017.

Els saldos de comptes a la vista ascendeixen a 98.020 milions d'euros, representant un increment comparable del 12% interanual, i els actius totals del grup ascendeixen a 221.348 milions, la qual cosa implica una pujada del 10,2% comparable.

Actius immobiliaris

Les vendes d'actius immobiliaris han generat un benefici mitjà de el 1,4% en el trimestre, i l'entitat ha indicat que, d'ara endavant, no espera pèrdues en la venda d'actius adjudicats.

Els actius problemàtics s'han reduït en 3.443 milions d'euros durant l'exercici (1.802 milions de dubtosos i 1.642 milions d'adjudicats, incloent Solvia Desenvolupaments Immobiliaris), i la cobertura d'actius problemàtics se situa en un 49,76% -exclou les provisions per clàusules sòl-, amb una cobertura de dubtosos del 45,74%, i una cobertura dels actius adjudicats del 54,08%.

Repartiment de dividends

El consell d'administració ha aprovat el repartiment d'un dividend complementari en efectiu de 0,05 euros per acció, que se sumen als ja distribuïts 0,02 euros per acció; en total, 0,07 euros per acció, la qual cosa suposa un augment del payout fins al 49% des del 40% de 2016.

El banc ha destacat la seva "sòlida" posició de capital, amb una ràtio de Common Equity Tier 1 (CET1) phase-in del 13,4% i fully loaded del 12,8% a 31 de desembre de 2017.

Més informació
Banc Sabadell guanya 654 milions d'euros fins al setembre
Banc Sabadell ven la seva plataforma de gestió hotelera
L’endemà de la decisió del Sabadell
Avui et destaquem
El més llegit